2013-10-10 11:02Pressmeddelande

Stark framtidstro hos bankerna

En övervägande majoritet bankkontorschefer tror att konjunkturen stärks på ett års sikt. En klar majoritet tror också att utlåningen till små och medelstora företag kommer att öka på ett års sikt. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Bankkontorens tro på framtiden är den högsta på två år. Åtta av tio bankkontor tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Den positiva attityd som växt fram under året stärks därmed ytterligare.

Utlåningen ökar
Bankernas företagsutlåning ökar. Vart tredje bankkontor uppger att utlåningen ökade under årets tredje kvartal. Man är också mycket positiv till den framtida utlåningen, tre av fyra kontor tror att utlåningen kommer att öka på ett års sikt.

- De små och medelstora företagen har blivit mer positiva, det är tydliga signaler vi får från Almis rådgivare över hela landet. Även Almis utlåning ökar. Just nu verkar det råda en stark framtidstro och företagen vågar därför investera, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi Företagspartner AB.

Utlåningsmarginalen minskar
Bankernas utlåningsmarginal har en tendens att öka när konjunkturen viker. För första gången på länge uppger nu fler bankkontor att marginalen minskat än ökat. Det kan också vara en signal om att konkurrensen mellan bankerna hårdnar.

Företagen investerar i fastigheter
Av de bankkontor som anger att utlåningen ökar uppgav 73 procent att företagens lånebehov avser ”fastigheter”. 61 procent uppger ”rörelsekapital” och 59 procent ”maskiner och inventarier”.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 9 - 25 september 2013.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2013 »

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.