2021-04-14 05:30Pressmeddelande

Stark konjunktur för mindre företag i Jämtlands län

Eva Högdahl, Vd Almi MittEva Högdahl, Vd Almi Mitt

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

 

  • Vi ser en liknande utveckling här i Jämtlands län, särskilt inom outdoor-branschen som under pandemin har ökat sin försäljning. Det finns optimism och en vilja att satsa, samtidigt finns det förstås risker i den ökade skuldsättningen under pandemin. Av allt att döma stärks konjunkturen, säger Eva Högdahl, vd Almi Mitt.

 

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankernas utlåning svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen. Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

 

  • Almis utlåning i Jämtlands län har också varit högre i det första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period förra året. En stor del av utlåningen är nu kopplad till investeringar, till skillnad från när pandemin först bröt ut, säger Eva Högdahl.

 

Stängd gräns påverkar
Den stängda gränsen har skapat utmaningar genom förlorad gränsförsäljning. Samtidigt har besöksnäringen gynnats av att folk semestrar på hemmaplan.

 

  • Det finns ett ökat intresse för att vistas i naturen. Jämtlands och Härjedalens fjällområden har lockat många besökare under pandemin. Vi ser att många lägger pengarna som de sparar på utlandssemestern på utrustning för friluftsliv. Det har gynnat tillverkning och handel inom friluftssegmentet, ett område där Jämtlands län är starkt, säger Eva Högdahl.
                                   

Distansarbete kan ge uppsving

Att människor distansarbetar mer än tidigare lyfter Eva Högdahl fram som en möjlighet.

  • Många söker livskvalitet och natur vilket borde gynna företagen i Jämtlands län. Vi har redan sett att vår besöksnäring kan klara sig bättre än den i de största städerna, trots en pandemi och förlorad gränshandel. Om våra företag fortsätter att ställa om utifrån digitalisering och hållbarhet, samt att vi kan bidra till att stärka den ekonomiska kunskapen hos småföretagen, så har Jämtlands län goda förutsättningar att lyckas som län, säger Eva Högdahl.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/
Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Eva Högdahl
Vd, Almi Mitt
Eva Högdahl