2021-04-14 08:01Pressmeddelande

Stark konjunktur för mindre företag i Jönköpings län

Anna Benderius, vd, Almi JönköpingAnna Benderius, vd, Almi Jönköping

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Jag tror utvecklingen för länet kommer vara positiv, samtidigt är den framtidstro och investeringsvilja som finns avhängig av vaccinationerna. Stora delar av befolkningen vill konsumera så fort resan, kvällen på restaurangen eller konserten är trygg igen, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

 

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Nyföretagandet fortsatt högt

Många som blivit uppsagda har startat nya företag, samtidigt har det hittills varit få konkurser i Jönköpings län.

Människorna i Jönköpings län är företagsamma och många har kommit med spännande och innovativa idéer. Många befintliga företag har också använt tiden till att utvecklas och vässa sig. Konkurserna har bromsats av statliga lättnader och det är osäkert om det kommer fortsätta vara så eller om vi börjar se den första konkursvågen när stöden försvinner. Besöksnäringen har drabbats väldigt hårt och haft svårt att ta del av stödpaketen, säger Anna Benderius.

 

Utlåningen till företagen i riket ökar

Gällande bankernas utlåning i riket svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många i riket som helhet som är positivt inställda till den framtida utlåningen. I Jönköpings län ser situationen dock annorlunda ut.

Utlåningen har legat stilla. Det som är positivt är att vi ser mer utlåning till investeringar och satsningar än under starten på pandemin. Jag tror utlåningen kommer öka i takt med att fler vågar satsa på att utveckla sina verksamheter, säger Anna Benderius.

 
Hållbar omstart viktigt för framtiden

På Almi satsar man mycket på hållbarhetsfrågorna, att hjälpa företagen ställa om kring digitalisering, se internationaliseringsmöjligheter och få bättre koll på sin ekonomi.


Jönköping är ett län med goda förutsättningar och en i grunden fantastisk besöksnäring som vi hoppas ska ta igen detta på sikt. För företagen i alla branscher kommer det vara viktigt att ställa om och möta såväl de utmaningar som möjligheter som finns inte minst kring hållbarhet och digitalisering. Där jobbar vi väldigt aktivt med att stötta bolagen, säger Anna Benderius.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius