2021-04-14 05:45Pressmeddelande

Stark konjunktur för mindre företag i Kronobergs län

Mats Lundmark, vd Almi KronobergMats Lundmark, vd Almi Kronoberg

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Konjunkturen är på uppgång även här i Kronoberg. Det finns ett uppdämt behov av att göra saker: gå ut och äta, resa och så vidare. När det blir möjligt att göra det igen kommer mycket att hända. Samtidigt ser vi framtidstro, investeringsvilja och kreativitet hos företagen, säger Mats Lundmark, vd Almi Kronoberg.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Stora skillnader mellan branscher
Marknadsläget skiftar mellan branscher, samtidigt som det finns företag som gått bra även om de befinner sig i branscher som haft det tufft. Vissa har gynnats av krisen.

De som säljer friluftsutrustning, byggmaterial och saker för hemmet är exempel på företag som säljer mer på grund av att folk reser utomlands mindre och är mer på hemmaplan. För besöksnäringen har det varit väldigt tufft. Företag inom hotell- och restaurangbranschen har i stora delar fått fokusera på livsuppehållande verksamhet. Samtidigt är det inte så enkelt att prata generellt kring branscherna eftersom det alltid finns kreativa företagare som lyckas anpassa sig, säger Mats Lundmark.

Utlåningen till företagen i riket ökar

Gällande bankernas utlåning i riket svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många i riket som helhet som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

Utlåningen i Kronoberg har också ökat. I början av coronakrisen handlade det mycket om att stärka upp likviditeten, det gör det delvis fortfarande, men vi ser nu också fler ansökningar för framåtriktade investeringar. En del vill satsa sig ur krisen, säger Mats Lundmark.

Satsningar på hållbarhet

På Almi arbetar man mycket med hållbarhetsfrågorna och att hjälpa företagen ställa om kring digitalisering, se internationaliseringsmöjligheter och få bättre koll på sin ekonomi.

Förutom vårt fokus på att stärka företagens finansiering så har vi rådgivningsinsatser kopplat till hållbarhet. Det finns en stark efterfrågan bland både kunder och medarbetare att företagen ska ställa om till hållbara affärsmodeller, säger Mats Lundmark.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark