2021-04-14 09:48Pressmeddelande

Stark konjunktur för mindre företag i Värmlands län

VD Almi Värmland AnnaVD Almi Värmland Anna

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

- Konjunkturutvecklingen varierar mycket beroende på vilken bransch man är i. Trots coronakrisen ser vi nu en optimism och framtidstro. Vi ser också en vilja till investeringar, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

 

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankernas utlåning på riksplanet svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

 

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

 

- Utlåningen i Värmlands län har också haft en ökning och ser ut att fortsatt ligga på en hög nivå. En viktig aspekt är just framtidstron och viljan att investera, det är den som troligen kommer påverka utlåningen mest, säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Högt nyföretagande
I Värmlands län har den stängda gränsen mellan Sverige och Norge påverkat både handel och service i stor omfattning. Samtidigt ökar nyföretagandet kraftigt i länet och företag hittar nya vägar.

 

- Många företag har varit kreativa och kommit med spännande idéer. Digitala lösningar känns exempelvis numera självklara och ett flertal innovativa lösningar är kopplade till hållbarhet. Att folk har semestrat på hemmaplan i stället för utomlands har också varit en möjlighet för delar av besöksnäringen som annars drabbats hårt, säger Anna Lundmark-Lundbergh.

 

Ett värmländskt företag som märker av att svenskar semestrar i Sverige är Happie Camp. Staffan Svantesson är företagets huvudägare och grundare.

 

- Intresset är stort för unika och exklusiva boenden i naturen och bokningsläget är högt inför sommaren, säger Staffan Svantesson, Happie Camp.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

För ytterligare information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, tel 070-814 93 77.

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.