2004-06-11 15:00Pressmeddelande

Starkt förbättrad konjunktur för småföretagen

Vårens ALMI Barometer i sammanfattning

Konjunkturläget för små företag I Sverige har förbättrats det senaste halvåret. Det anser hälften ALMI-bolagens affärskonsulter. Drygt sju av tio konsulter bedömer dessutom att konjunkturen fortsätter att förbättras för småföretag under det kommande halvåret.

Genomgående ser ALMI-konsulterna ljust på konjunkturen framöver för de små företagen. Särskilt starkt förväntas konjunkturen förbättras under det kommande halvåret i Sörmland, Värmland, Västerbotten, Östergötland och Skåne. En mer dämpad bedömning finns i Norrbotten, Kalmar län, Jämtland och i Halland.

Högre investeringsvilja.
Sex av tio affärskonsulter I ALMI-bolagen tror att de små företagen i landet kommer att investera mer under det kommande året.
Det finns dock regionala skillnader i investeringsviljan. De högsta värdena finns hos små företag i Östergötland, Sörmland, Uppsala län, Blekinge, Västmanland och Jönköpings län. Småföretag i Örebro län, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har en mer avvaktade inställning.


Tendens till fler nyanställningar
Man är dock mer avvaktande med att vilja nyanställa. En majoritet av konsulterna bedömer att de små företagen inte kommer att nyanställa fler under ett år framåt jämfört med året som gått. Tre av tio konsulter är dock mer positiva, vilket indikerar att det i vissa regioner finns en tendens till ökade nyanställningar.
När det handlar om att nyanställa är det de små företagen i Blekinge som är allra mest intresserade. Därefter kommer företagen i Östergötland, Jönköpings län och Värmland. Mer avvaktande är man i Dalarna, Skåne, Örebro län och Norrbotten.


Oförändrat nyföretagande
Nästan sex av tio konsulter tror att nyföretagandet blir oförändrat under det kommande året. Drygt var tredje tror dock på en ökning vilket är en indikation att nyföretagandet kan komma att öka.


Mest optimistiska är man i Östergötland, Kalmar län, Gotland, Värmland och i Västmanland. Mindre optimistiska är konsulterna i Västra Götaland, Örebro län, Halland, Skåne och Kronoberg. Helt dominerande inom nyföretagandet är tjänstesektor, handel och service.

Stagnerat innovationsklimat
Två tredjedelar av konsulterna bedömer att inflödet av innovationer och nya idéer kommer att vara oförändrat under det kommande året. En fjärdedel är dock optimistiska och tror på ett ökat antal. Det finns idag alltså bara svaga tecken på att innovationsklimatet i Sverige kommer att förändras till det bättre.
Mest optimistiska och med en tendens till förbättring är man i Jämtland följt av Västernorrland, Norrbotten, Blekinge Gotland och Värmland. Mer pessimistisk är man i Skåne som uppvisar en tendens till försämring. I övriga delar av Sverige bedömer man att tillströmningen av innovationer blir oförändrat jämfört med året som gick.

Besöksnäring, handel och IT heta branscher.
De heta branscherna just nu är besöksnäringen, turism och upplevelseföretagande. Det anser över hälften ALMI-konsulterna. Även inom handeln och bland IT-bolagen är det hög aktivitet. IT-branschen verkar nu ha återhämtat sig efter de svåra åren. Lite överraskande är att de små verkstadsföretagen också har en hög aktivitet enligt konsulterna. Lägst aktivitet är det inom bioteknik, medicinsk teknik, bland konsultföretag och inom vård och omsorg. Vissa branscher befinner sig i en stark omvandling för att anpassa sig till nya villkor och marknader. Det handlar i första hand om små tillverkande företag inom bland annat verkstadsindustrin samt underleverantörer. Också IT-företagen och mer traditionella branscher som trä och livsmedel har ett högt omvandlingstryck. Långt ner på listan kommer däremot offentlig verksamhet, lantbruk och mediaföretag.


Få tillverkningsföretag flyttar utomlands
Bara ett fåtal svenska småföretag kommer att lämna landet inom en tvåårsperiod enligt två av tre ALMI-konsulter. Drygt 30 % ser dock allvarligare på risken och befarar att var fjärde tillverkande företag har lämnat Sverige om två år. Mest oroad är man i Värmland, Blekinge och Örebro. Minst oroad är man i Jämtland. De utsatta branscherna är i första hand teko- och verkstadsföretag, företag inom elektronik- och IT-branscherna, träbearbetande företag samt komponenttillverkare. I första hand gäller det arbetskraftsintensiva företag, tror konsulterna.

ALMI Barometern,
som genomfördes under maj och innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i ALMI-koncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 74 %.

ALMI Företagspartner
finns i varje län för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler nya företag startas, fler innovationer kommersialiseras och fler företag får möjlighet att växa och utvecklas. ALMI ägs av stat och landsting och har totalt drygt 500 anställda.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.