2024-01-26 10:50Pressmeddelande

Stjärnsunds Svetsmekano vinner Almis Framtidspris 2023

Magnus Wallén och Sven-Eric Larsson, Stjärnsunds Svetsmekano och Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaMagnus Wallén och Sven-Eric Larsson, Stjärnsunds Svetsmekano tillsammans med Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Almis Framtidspris 2023 går till Stjärnsunds Svetsmekano som leds av Magnus Wallén och Sven-Eric Larsson. Almis Framtidspris riktar sig till företag som satsar för en bättre morgondag. De har såväl företagets utveckling som den miljömässiga och sociala hållbarheten i åtanke i sina satsningar och är en förebild för andra.    

Stjärnsunds Svetsmekano utvecklar och tillverkar maskiner och mekaniska lösningar för kunder i svensk basindustri, med grund i gruv- och träindustrin. En stor del av verksamheten är maskiner som används i limträindustrin, en teknik som möjliggör byggande i ett mer miljömässigt hållbart alternativ till betong.  

Magnus Wallén är en av två ägare till företaget och han menar att företaget vunnit sina kunders förtroende på grund av den mekanisk verkstadskompetens som finns i bolaget, men också på grund av att man har arbetat på ett strukturerat sätt med hållbarhet och säkerställt arbetet med både certifieringar och genom granskningar som visar att verksamheten håller en hög kvalité.  

Om man jämför med tidigare priser så känns det extra roligt att vinna Almis Framtidspris eftersom det syftar till det som är fortsatt viktigt, alltså framtiden! För oss är lojalitet en stor del men pratar vi livscykelperspektivet så handlar det verkligen om resurseffektivitet, personal, produktion och ekonomi. Det är komplext men viktigt och jag tror att det kommer bli än mer viktigt framåt, berättar Magnus Wallén när han och Sven-Eric Larsson tilldelades priset.      

Almis Framtidspris delades ut under Stjärngalan 2024 i Borlänge och kriterierna för priset är att företaget ska ha 5–249 anställda, omsätta 5–500 mkr. Företaget ska även ha sunda finanser med god soliditet där tillväxten ska i allt väsentlighet skett organiskt.    

Om vi i Dalarna ska fortsätta vara en stark företagarregion så är det avgörande att företagen förstår framtidens spelregler. Det handlar om att förena ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner och säkerställa fler affärer genom det. Ett sådant företag är årets vinnare av Almis Framtidspris, Stjärnsunds Svetsmekano. De arbetar med stora företag inom gruv-, stål- och träindustrin och de har en påverkan på sina jättekunders hållbarhet genom att de utvecklar innovativa lösningar som är resurseffektiva och just hållbara, de håller över tid, säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala.  

Som namnet antyder finns företaget i Stjärnsund, en plats med lång och gedigen koppling till innovativa lösningar och industrins uppbyggnad som startades när Cristopher Polhem kom till orten år 1700 och började serietillverka allmännyttiga ting.  Magnus Wallén menar att det löpande bandet fanns på orten redan 1715 något som annars förknippas med Henry Ford ungefär 200 år senare. 

Vi satte tidigt mål för hur vi ville utvecklas och vad vi ville uppnå i företaget. Vi hade samlat mekanisk verkstadskompetens och vi ville göra den innovativa förmågan som finns hos oss tillgänglig för fler. För att sätta målen och formulera vägen framåt tog vi hjälp av Almi. Det har vi gjort flera gånger genom åren, kopplade till företagets utveckling. Det har varit viktigt för oss. 

 

Fakta Stjärnsunds Svetsmekano AB 
Arbetar med specialanpassade lösningar för kunder i tung industri, inom trä- och gruvindustrin. Projekten spänner från idé till konstruktion, tillverkning och montage av maskiner och maskindelar samt CE-märkning enligt maskindirektivet.   

Omsätter: 20 miljoner 
Säte: Stjärnsund i Hedemora 
Antal anställda: 20 personer 

Fakta Almis Framtidspris 
Priset går till ett företag som satsar för en bättre morgondag. De har såväl företagets utveckling som en hållbar framtid i åtanke i sina satsningar. Priset riktar sig till företag som har 5–249 anställda, omsätter 5–500 mkr och har sunda finanser med god soliditet. Tillväxten ska i allt väsentlighet ha skett organiskt.  Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren
Elin Klar
Kommunikatör, Almi GävleDala
Elin Klar