2020-06-26 08:11Pressmeddelande

Stor efterfrågan på lån bland företag i Jönköpings län

Anna Benderius, vd, Almi Jönköping

Kapitalbehovet hos små och medelstora företag har varit stort under coronakrisen. Det visar efterfrågan på Almis Brygglån. Under en tioveckorsperiod efter att lånet lanserades ansökte närmare 3 000 företag i landet. Inklusive Almis vanliga lån ansökte 5 000 företag om lån vilket är mer än det totala antalet ansökningar under ett helt år.

Den 20 mars meddelade regeringen att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor. En vecka senare lanserade Almi Brygglånet. Ytterligare en åtgärd kom den 20 maj då Almi Invest tillfördes 400 miljoner kronor. Båda dessa åtgärder har varit nödvändiga för att Almi ska kunna möta det stora behovet hos både startups och etablerade företag.

- Almi har en viktig roll för att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra coronakrisens effekter på svenska jobb och företag. Vi kan nu se att Almis lån, och särskilt Brygglånet, har nått ut till många behövande företag, säger Ibrahim Baylan Näringsminister.

 

Stor efterfrågan på lån i Jönköpings län – fler ansökningar än under hela förra året

Under perioden mars-maj inkom ett 150-tal ansökningar om lån från företag i Jönköpings län. Det är mer än det totala antalet ansökningar under hela 2019. Under samma period inkom ansökningar om anstånd med amortering av befintliga lån från en tredjedel av Almi Jönköpings totalt 450 lånekunder.

Det är huvudsakligen mindre företag som sökt Brygglånet, åtta av tio företag har färre än tio anställda. De vanligaste branscherna för Brygglånet är handel, hotell och restaurang samt tillverkning.

- Det är i akuta kriser som Almi verkligen kan spela en avgörande roll för att startups och etablerade företag ska kunna överbrygga den svåra perioden. Efter den akuta krisen kommer återhämtning och en stimuleringsfas. Även i den situationen har Almi en viktig roll att fylla, säger Anna Benderius, vd Almi Jönköping.

 

Rapport om små och medelstora företags lånebehov under coronakrisen

Almi har sammanställt en rapport som baserar sig på information om de företag som ansökt om lån eller amorteringsanstånd under coronakrisen. Framförallt Brygglånet som specifikt har framtagits i syfte att ge företag möjlighet att överbrygga krisen. Syftet är att belysa hur utvecklingen har sett ut och hur Almi har bidragit till företagens fortlevnad.

Rapporten visar volymer, omfattning samt information på en aggregerad nivå om företagen som sökt.

 

Rapporten finns att hämta här » www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Se seminariet där rapporten presenterades här » https://www.almi.se/livesandning/


Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius