2017-07-06 10:53Pressmeddelande

Störst tillväxtvilja i Kronobergs län

Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Störst är tillväxtviljan i Kronobergs län, följt av Jönköping, Östergötland och Stockholm.
Flest företag med skalbara affärsidéer, d.v.s. att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad, finns i Skåne.

- Det är jätteroligt att företagen i Kronobergs län har en positiv inställning till att växa och att man höga ambitioner, att ta marknadsandelar, anställa fler, produktutveckla och exportera, säger Almis VD Catharina Värendh Boson. Extra roligt är det att Kronobergs län har den allra högsta tillväxtviljan i landet. Det är också intressant att tillväxtviljan ökat markant sedan föregående års undersökning. Den stora anledningen är konjunkturen, det är högt tryck just nu, inte minst i industrin och bland It-företagen och företagsledarna känner att det är vind i seglen.


Storleken på företaget styr tillväxtambitionerna. Företag med två eller fler anställda har tillväxtambitioner i högre grad jämfört med enmans företag. Av de företag som vill växa uppger 60 procent att man också vill öka antalet anställda inom en treårsperiod. Företag som inte vill växa anger att företagsledaren har hög ålder eller andra verksamheter som orsak. Ytterligare en viktig orsak är en ovilja att anställa.

Innovationstakten är hög i svenska företag, 38 procent av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden. Nystarts- och enmans företag har i lägre grad än andra företag nyligen lanserat en ny eller förbättrad produkt/tjänst. 42 procent av företagen uppger att de, under de kommande tre åren, har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

Det finns en stor potential för ökad svensk export. 24 procent av företagen exporterar idag. Av de som inte har export uppger 42 procent att det finns en potential för företagets produkter/tjänster på en internationell marknad.

De flesta företagen, 76 procent, har inte behov av ytterligare finansiering. Detta gäller särskilt för nystarts- och enmansföretag, men av de företag som har finansieringsbehov upplever 43 procent det som svårt att få finansiering.

Av företag med hög till mycket hög ambition att växa har 18 procent behov av stöd i form av affärsutveckling. De områden dessa företag anser viktigast att utveckla är Marknad/försäljning och att effektivisera rutiner/produktion.

-  Det finns väldigt många företag i länet som är skickliga och som är mycket konkurrenskraftiga. Undersökningen är ett uttryck för att vi har fantastiska företag i länet. Smolket i bägaren är att det för många företag är svårt att hitta rätt personal. Undersökningen är ett kvitto på att vi satsar på rätt insatser när vi arbetar med företag som vill växa. Under de senaste två åren har vi varit ute i över 300 företag och diskuterat tillväxtambitioner och över 100 företag har deltagit i våra utvecklingsprogram.


Om undersökningarna
Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 vd:ar över hela landet varav 80 från Kronobergs län.


Om Almi Företagspartner Kronoberg

Almi investerar i framtida tillväxt med hjälp av kapital, tid och rådgivning.

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.