2009-04-01 09:30Pressmeddelande

Stort intresse för regeringens satsning på styrelseprogram för kvinnor

Den 23 mars lanserade näringsminister Maud Olofsson det nationella styrelseprogrammet för kvinnor, Styrelsekraft. Den första april börjar Almi Företagspartner ta emot anmälningar. Intresset har varit mycket stort och det är många som vill veta vad som krävs för att komma med i programmet.

- Sedan regeringen presenterade det nationella styrelseprogrammet för kvinnor - Styrelsekraft, har intresset varit enormt. Många har ringt och mailat och undrar om de har tillräcklig kompetens för programmet. Jag kan bara uppmana alla intresserade att söka, för de beskrivningar som jag hittills hört ger en bild av mycket hög kompetens, säger Marie Ahlgren, affärsområdeschef på Almi.

Morgondagens affärssammanhang kommer att kräva ett mer mångfacetterat tänkande i styrelserna för att företagen ska bli framgångsrika. Genom det nationella programmet kommer 200 kvinnor möjlighet att utveckla sina färdigheter i styrelsearbete, samtidigt som de kan förkovra sig teoretiskt och bygga viktiga nätverk.

- Det ska bli oerhört spännande att se hur många ansökningar vi får nu när ansökningstiden startar eftersom intresset varit så stort, säger Marie Ahlgren.

Om Styrelsekraft
På uppdrag av regeringen med syfte att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, startar Almi våren 2009 ett projekt kallat Styrelsekraft. Styrelsekraft är ett nationellt mentorprogram som riktar sig till kvinnor med hög kompetens och erfarenhet, med förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Genom projektet får 200 utvalda kvinnor i både näringsliv och offentlig sektor möjlighet att delta i ett unikt nationellt mentorprogram. Kvinnorna får möjlighet att öka sina erfarenheter och kunskaper inom styrelsearbete. De kommer också att kunna bygga kontaktnät och få möjlighet att skapa sammanhang som innebär att de på ett naturligt sätt kan komma att ses som påtänkta styrelseledamöter.

Ansökan finns på almi.se/styrelsekraft/

För ytterligare information kontakta:

Marie Ahlgren, affärsområdeschef Almi Företagspartner, tel 070-980 89 50.
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.