2008-03-04 15:46Pressmeddelande

Styrelse och VD utsedd för nybildade ALMI Företagspartner Mitt AB

Idag i Östersund hölls bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte för nybildade ALMI Företagspartner Mitt AB. Till styrelseordförande utsågs
Kikki Högberg och till ny VD utsågs Lars Andersson.

Beslutet att samordna verksamheterna i ALMI Företagspartner Jämtland AB
och ALMI Företagspartner Västernorrland AB togs tidigare i år av ALMIs
moderbolag samt av landstingen i de bägge länen. Syftet med
sammanslagningen är att optimalt utnyttja resurserna för att främja
tillväxt och nyföretagande i Jämtland och Västernorrland.

- Samgåendet skapar förutsättningar för ett ökat erfarenhetsutbyte mellan
länen som stärker verksamheten. Målsättningen är också att det nya bolaget
ska få en tydlig profil utåt på marknaden, säger Kikki Högberg.

ALMI-bolagen har redan idag ett omfattande samarbete via gemensamma
EU-projekt samt genom det samägda riskkapitalbolaget SamInvest Mitt AB.

- Nu startar arbetet med att skapa den nya organisationen. Vi kommer att
utgå från det bästa från bägge länen och bygga verksamheten utifrån det.
Exempelvis har ALMI i Jämtland stor erfarenhet av att arbeta med
nyföretagande och besöksnäring medan ALMI i Västernorrland har jobbat
mycket med internationalisering och finansiering, säger Lars Andersson,
som sedan sex år tillbaka varit VD för ALMI Företagspartner Västernorrland
AB.

Målet är att ALMI Företagspartner Mitt AB ska vara i drift fr o m den 1
april 2008.

Styrelsen i det nya bolaget består av 9 ledamöter. Två ledamöter nomineras
av vardera regional ägare, två ledamöter nomineras från respektive län av
ALMIs moderbolag och den nionde ledamoten nomineras av ALMIs moderbolag.

Styrelsen ALMI Företagspartner Mitt AB
Kikki Högberg, ordförande (nominerad av näringslivet/moderbolaget)
Thomas Hägg, vice ordförande (nominerad av landstinget Jämtland)
Olle Arnsten, ledamot (nominerad av landstinget Jämtland)
Benny Eriksson, ledamot (nominerad av landstinget Västernorrland)
Ulf Edström, ledamot (nominerad av näringslivet/moderbolaget)
Agneta Ingvarsson, ledamot (nominerad av näringslivet/moderbolaget)
Per Wahlberg, ledamot (nominerad av landstinget Västernorrland)
Kerstin Arnemo, ledamot (nominerad av näringslivet/moderbolaget)
Christopher Friis, ledamot, (moderbolagets representant)

För mer information:
Kikki Högberg, ordförande, ALMI Företagspartner Mitt AB, tfn 070-370 52 61
Lars Andersson, VD, ALMI Företagspartner Mitt AB, tfn 0611-55 78 21
Bifogat: foto för fri publicering på VD Lars Andersson, ordförande Kikki
Högberg samt vice ordförande Thomas Hägg. Fotograf: Tina Stafrén

ALMI Företagspartner
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom
finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler
innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga
företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin
konkurrenskraft och tillväxt. ALMI ägs av staten och är moderbolag i en
koncern med 21 regionala bolag som har regionala delägare.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.