2014-01-23 11:52Pressmeddelande

SUGNA PÅ UTVECKLING!

I Norr- och Västerbotten satsar nyföretagare på att utvecklas och växa i regionen. ”Vi är redo att ta nästa steg i våra företag!” säger deltagarna i Framgångståget, ett affärsutvecklingsprogram för företagare i Norrbotten och Västerbotten som vill utvecklas och skapa ökad tillväxt i sitt företag.

Framgångståget syftar till att ge kompetensutveckling inom företagarrelevanta ämnen. Programmet är uppbyggt kring föreläsningar, diskussioner och workshops. Det många av deltagarna uppskattar är möjligheten att bygga upp ett starkt nätverk med andra företagare och kunna utbyta erfarenheter. Deltagarna träffas länsvis men även under länsöverskridande träffar, där erfarenheter delas över länsgränsen. Den 27-28 januari 2014 äger en länsgemensam träff rum i Skellefteå på Medlefors folkhögskola där ett 30-tal företagare från båda länen möts. ”- Vi ser företagarnas resa och deras utveckling, både som person och företagare”, säger Jessica Holmström, ansvarig för Framgångståget i Västerbotten.

Som nystartad företagare är det mycket att tänka på och många roller att axla. Men det finns samtidigt många möjligheter! Flera av deltagarna i Framgångståget är nyföretagare som just nu satsar på att utveckla sina verksamheter fullt ut. ”Jag förverkligar just nu min dröm i form av mitt eget företag” säger en av deltagarna i Västerbottensgänget. ”Att få arbeta för sig själv och kunna ta beslut som gynnar sin egen tillväxt är ju det bästa som finns!” fyller en av Norrbottens deltagare i. I nätverket inspirerar de varandra och skapar en positiv känsla för framtiden.

Vi har fått mycket hjälp med vårt företagande via Almi men också från de andra deltagarna, jag hade aldrig varit där jag är idag om jag inte fått stöd på vägen!” säger två deltagare som deltar i Framgångståget, det program som drivs av EntreprenörCentrum och syftar till att öka överlevnadsgraden hos nya företag, samt ge möjligheter till ökad kunskap och tillväxt.

Fakta om EntreprenörCentrum: I Norr- och Västerbottens län driver Almi Företagspartner Nord AB projektet EntreprenörCentrum som är ett unikt projekt när det gäller gränsöverskridande samarbete mellan kommuner, län och olika aktörer, i samverkan med ett antal kommuner och med hjälp av EU-finansiering. EntreprenörCentrum finns till för dem som vill starta företag eller har startat företag  - ”vi jobbar med människor både före och efter företagsstart genom individuell coachning, rådgivning, föreläsningar och seminarier. Vi erbjuder även informationsinsatser, aktiviteter och program där syftet är att bidra till att få människor att växa med sina företag samt få utökad kunskap inom olika områden kopplade till företagande. Du behöver inte ha en färdigt utformad idé innan du kontaktar oss, alla som är nyfikna på vad det innebär att driva företag, köpa företag och utvecklas med sitt företagande är välkomna att kontakta oss!”

För mer information, kontakta Almi Företagspartner Nord, EntreprenörCentrum Västerbotten, Jessica Holmström, tel 070-231 21 80.


 

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.