2014-04-16 07:30Pressmeddelande

Svensk modell skapar träffsäkra prognoser om framtida priser

null

Calejo Future Intelligence AB har utvecklat en modell, som ska hjälpa industrin att förutse hur världsmarknadspriser för bl a olika råvaror kommer att utvecklas. För en företagsledning, som ska fatta beslut om anpassning av produktion och lagerhållning, är behovet av noggranna och tillförlitliga prognoser oerhört viktigt.

Almi Invest har beslutat investera i Calejo Future Intelligence AB och därmed stödja företagets utveckling och etablering, inte minst internationellt. Företaget, med säte i Sundsvall, utvecklar en uppsättning prognosmodeller, som kan förutsäga prisutvecklingen för råvaror, energi, aktiebörser och finansiella instrument. Bolaget har hittills tekniskt och kommersiellt verifierat en prognosmodell för massaprisernas utveckling:

– Att 6-24 månader innan få kännedom om en trend eller ett trendbrott i prisutvecklingen för exempelvis massa och sågade trävaror, kan leda till betydande besparingar för företagen, såväl när det gäller inköp, som lagerhållning och strategiska investeringsbeslut, säger Carl Johard, vd och en av grundarna till Calejo Future Intelligence AB.

Stor träffsäkerhet

Calejos modell är en självlärande robot, som kan förutspå massaprisernas utveckling 24 månader framåt i tiden med 86 procents träffsäkerhet. Under en 30-månaders period ligger träffsäkerheten på i genomsnitt 80 – 85 procent. Prognosmodellerna är baserade på Artificiella Neurala Nätverk (ANN) och har genomgått en mycket sträng testning för att kunna leverera träffsäkra prognosmodeller på lång sikt. Calejos prognosmodeller för massaprisernas utveckling erbjuds till skogs- och finansindustrin sedan halvårsskiftet 2013. Prognosmodellerna har utvecklats tillsammans med ledande branschaktörer som SSG, Södra och SCA.

Ledande aktör

Calejos produktpaket kommer om ett år att innehålla ett 20-tal prognosmodeller med kvalificerade marknadsrapporter för svensk och internationell processindustri. Visionen är att vara den ledande aktören när det gäller prognoser och kvalitativ informationsförmedling till kapitalmarknaden och den internationella råvaruindustrin.

– Det här är en intressant investering i en spännande svensk produkt som redan fått internationell uppmärksamhet, säger Lena Fridlund Forsgren, Investment Manager på Almi Invest

För ytterligare information kontakta:
Carl Johard, VD Calejo Future Intelligence; 070-883 88 10; carl.johard@calejo.se
Lena Fridlund Forsgren, Investment Manager Almi Invest; 070-588 67 49; lena.fridlund.forsgren@almi.se
Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest; tel +46 76-880 88 10, maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.