2010-10-04 08:27Pressmeddelande

Svenska småföretag erbjuds världsunik exportsatsning med mentorhjälp från Almi och handelskamrarna

Almi Företagspartner och Handelskamrarna startar ett nytt samarbete. Syftet är att öka svensk export genom att få fler företag att exportera mer. Almi och Handelskamrarna har utformat ett program som ska underlätta förutsättningarna för export genom att erbjuda mentorer till blivande och befintliga exportörer. Mentorerna är personer med exporterfarenhet som ställer upp ideellt för att hjälpa företag med exportambitioner.

Programmet, som delfinansieras av Näringsdepartementet, erbjuder företag som idag har potential att börja exportera samt de företag som redan etablerat sig i ett land och nu vill etablera sig i ytterligare ett land. Den förstnämnda gruppen erhåller en mentor regionalt genom Almi och den sistnämnda gruppen erhåller en mentor i det land den vill börja exportera till.

Programmet är världsunikt då mentorskap över landets gränser inte har genomförts tidigare. Mentorn vägleder adepten i företagets exportsatsningar genom att dela med sig av sina egna erfarenheter och stödjer adeptens utveckling mot export.

Programmet är en pilot som startas upp under hösten 2010. Följande regioner är med i den första pilot-fasen: Västra Götaland, Skåne, Uppsala, Västerås, Örebro och Värmland.

Samtliga Handelskamrarnas kontor i Sverige är med och genom Handelskamrarna finns möjlighet till mentorskap i Frankrike, New York/USA, Storbritannien, Tyskland och HongKong/Kina med hjälp av utlandskontoren.

Programmet startar löpande under hösten. På många ställen pågår rekrytering just nu. Programmet är kostnadsfritt och antalet begränsat till 100 företag.

Om ALMI Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.

Om Handelskamrarna i Sverige och i utlandet
Handelskamrarnas uppgift är att göra sina regioner och länder till en bättre plats för företag och företagare. Det finns elva handelskamrar som täcker hela Sverige samt utlandskontor runt om i världen. Varje handelskammare är verksam i sin del av landet respektive utlandsmarknad. Alla är fristående privata medlemsorganisationer som arbetar för att främja företagande och fungera som en viktig mötesplats i näringslivet.

Handelskamrarna grundades redan år 1599 i Marseille, och är idag en länk i en kedja av
12 000 handelskamrar världen över, med över 19 miljoner medlemsföretag bara i Europa. Ett unikt nätverk för affärskontakter, som kan vara till stor hjälp när ditt företag vill etablera sig internationellt.

Kontaktpersoner
Jimmy Pervik, ALMI Företagspartner, 08 – 709 89 40, jimmy.pervik@almi.se
Max Lundgren, Stockholms Handelskammare, 08 – 555 100 32, max.lundgren@chamber.se


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.