2012-10-15 12:00Pressmeddelande

Svenskt kapital till nya cancerläkemedel

Läkemedelsbranschen är i förändring. Samtidigt som de stora läkemedelsbolagen drar ner på forskningen får ett svenskt bolag, Sprint Bioscience, kapital för att utveckla nya cancerläkemedel.

När de stora läkemedelsbolagen lägger ner sina forskningsanläggningar i Sverige och utomlands, börjar branschen söka nya vägar för utveckling av läkemedel.

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har fått investeringsmedel från Första Entreprenörsfonden och Almi Invest för att ta fram molekyler (läkemedelskandidater) som ska kunna bli läkemedel mot svårbehandlade cancerformer.

Sprint Bioscience söker nya vägar för att få fram de molekyler som ska utgöra grunden för framtida läkemedel. "Vi tror på mindre enheter med hög kompetens, effektiva arbetsformer och samarbete med andra aktörer i branschen" säger bolagets VD och medgrundare, Anders Åberg.

"Sprint Bioscience strävar inte bara efter lägre kostnader, utan även efter högre kvalitet, från första försöket" berättar Anders Åberg vidare. Målet är att anpassa den tidiga fasen i laboratoriet till läkemedelbolagens önskemål och behov. Genom tidigt samarbete ökar möjligheterna att lyckas senare i den kliniska fasen när det färdiga läkemedlet skall testas.

Kostnaden för att ta fram nya läkemedel har ökat dramatiskt. Flera av de traditionella läkemedelsbolag har inte fått fram tillräckligt många nya läkemedel och när patenten på de gamla preparaten går ut blir det problem med lönsamheten. Konsekvensen blir omprioriteringar och nedläggning av den egna forskningen. I Sverige har vi senast sett exempel på detta med Astra Zenecas nedläggning i Lund och Södertälje. I stället söker de stora bolagen samarbete med nya, mindre företag med specialistkompetens.

"Vi har bland annat fått möjlighet att rekrytera mycket kompetenta medarbetare från Astra Zeneca nu när de lagt ned sin forskning i Södertälje. Hos oss får de möjligheten att vara med och göra framtidens cancerläkemedel" säger Anders Åberg. De senaste två åren har Sprint Bioscience gått från 4 till 15 anställda. Bolaget samarbetar också med framstående akademiska grupper i Sverige, USA och Singapore. Sprint Bioscience räknar med att utlicensiera sitt andra läkemedelsprojekt inom de närmaste veckorna.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Åberg, VD och medgrundare, Sprint Bioscience AB
Tel: 0762 738 777
E-mail: anders.aberg@sprintbioscience.com

Anne-Marie Wenthzel, Marknadschef, Sprint Bioscience AB
Tel: 0739 399 330
E-mail: amw@sprintbioscience.com

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.