2016-01-26 06:30Pressmeddelande

​Tillväxt och tilltro hos länets företag

null

Antalet lån hos Almi ökade igen efter en dipp 2014. Det är ett gott tecken som visar på tillväxt i Västernorrland. Även summorna företagen lånar har stigit 2015 jämfört med 2014.

– De lån Almi erbjuder passar företag i alla skeden. Många lånar sina första kronor för att kunna starta, men många lånar också för att kunna växa. I båda fallen ser vi att lånen bidrar till tillväxt i vår region och vi är glada över att de ökar, säger Eva Högdahl, vd Almi Mitt.

2014 lånade länets bolag 65 miljoner kronor hos Almi. 2015 var samma siffra uppe i 101 miljoner kronor. Det handlar om ökad efterfrågan, att fler hittar till Almi och att man under förra året fått möjlighet att erbjuda ytterligare en låneform.

– Det lån som var nytt 2015 är ett så kallat Tillväxtlån som precis som namnet säger, ska hjälpa företag i tillväxtfasen, säger Eva Högdahl, vd Almi Mitt.

Västernorrlands näringsliv består till stor del av små företag, vilket avspeglar sig i vilka företag som lånar mest pengar. Det är företag med upp till fyra anställda som lånar mest pengar. Både nystartade och etablerade.

– Företag i den storleksklassen lånar för att klara av att växa. Det kan handla om att köpa nya eller fler maskiner, att anställa ytterligare en person eller att bygga ett starkare varulager, säger Olle Ericsson, finansieringsansvarig Almi Mitt.

Det lån som ökat allra mest är det så kallade mikrolånet. Ett företag som har ett litet kapitalbehov, ofta nystartade företag, kan låna upp till 250 000 kr. Här har lånesumman ökat med 32 procent det senaste året.

År 2012 2013 2014 2015
Antal beviljade lån 181 190 148 191
Utlåning, totalt 88 miljoner 73 miljoner 65 miljoner 101 miljoner

För mer information
Eva Högdahl, vd Almi Mitt tel. 070-576 77 22
Olle Ericsson, finansieringsansvarig Almi Mitt, tel. 070-229 07 17

Om Almi Företagspartners låneverksamhet
Almi Företagspartner kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Almis roll att är ta lite större risk. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Viktigt är också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Kreditgivning sker ofta i samverkan med andra kreditgivare och bankerna är en viktig samarbetspartner.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.