2019-06-19 05:00Pressmeddelande

Tillväxtviljan hos företagen i Jönköpings län är högre än rikssnittet

Tillväxtviljan i Jönköpings län är fortsatt hög. 64 % av länets små och medelstora företag har mycket höga eller höga ambitioner att växa. Tre av fyra företag vill nyanställa inom tre år och 81 % vill satsa på hållbarhet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra över 17.000 aktiebolag framöver. De har dessutom en hög efterfrågan på arbetskraft. Det är också glädjande att vart tredje företag har en potential att växa internationellt, säger Carl Nyström, VD Almi Jönköping.

Högre än rikssnittet
Undersökningen visar att tillväxtviljan hos företagen i Jönköpings län är högre inom samtliga områden jämfört med genomsnittet i riket.

2019

 

 

Andel med hög/mycket hög ambition att växa

Andel som vill

nyanställa inom tre år

Andel som vill satsa på hållbarhet

Andel som avser att lansera en ny produkt inom tre år

Andel med

potential att

internatio-nalisera

Länet

64 %

75 %

81 %

50 %

37 %

Riket

51 %

71 %

75 %

46 %

32 %

 

Största tillväxthindret att finna rätt kompetens
Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens. Det näst största hindret är kapital.

För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen i länet inte upplever att det är svårare att finna finansiering, säger Carl Nyström.

Företagen satsar på hållbarhet
Drygt fyra av tio företag anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens konkurrenskraft. Åtta av tio företag kommer i hög eller i viss grad att göra satsningar inom hållbarhet de närmaste åren.

Fyra av tio företag har nyligen lanserat en ny produkt eller tjänst
Två av tre företag i länet anser att de har en skalbar affärsidé, som innebär att man kan öka sin produktion och expandera till en låg merkostnad. Över 40 % av företagen har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren och hälften räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren.

Det är en hög innovationskraft i länets företag och Almi har en stark inriktning att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger Carl Nyström.

Stor potential internationellt
Över hälften av företagen i länet exporterar eller importerar varor och tjänster, vilket är den högsta andelen jämfört med landets övriga län. Av de som inte har export uppger mer än var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden april-maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB. Den är baserad på telefonintervjuer med totalt 1 250 vd:ar, i företag med upp till 250 anställda, över hela landet.Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Anna Benderius
Vd, Almi Jönköping
Anna Benderius