2018-07-02 12:05Pressmeddelande

Tillväxtviljan hos länets små- och medelstora företag är fortsatt stark

Ny undersökning från Almi:

Hälften av länets små- och medelstora företag uppger att de vill växa och två av tre räknar med att anställa inom tre år. - Kombinationen av tillväxtvilja och anställningskraft hos företagen pekar på en bra tillväxt närmaste åren, säger David Lengström, VD för Almi Kalmar län.

Sex av tio företag kan växa till en låg merkostnad

Kartläggningen visar att närmare sex av tio företag i länet anser att deras nuvarande affärsmodell kan leda till en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Av företagen med en uttalad ambition att växa anser var sjätte företag att de behöver affärsutvecklingsstöd för att ta sig från punkt A till punkt B i sin tillväxtresa. - Almi är en viktig aktör inom området med bred kompetens inom tillväxtutmaningar och nyckelfaktorer för tillväxt, säger David Lengström. De områden företagen uppger som prioriterade för utveckling och tillväxt är marknad- och försäljning, ledarskap och personal, tjänste- och produktutveckling och hållbarhet.

Finansiering en viktig tillväxtfråga

Närmare hälften av företagen har finansiering från banker och Almi idag och hälften av företagen har ytterligare behov av finansiering för att växa. Majoriteten av företagen, närmare 75 procent upplever att det är svårt att få finansiering i den grad det behövs. – Företagen upplever finansiering som en utmaning. Almi än en marknadskompletterande aktör och fyller en viktig roll, där jobbar vi i nära dialog med banker och kunder, säger David Lengström.

Vi kan bli mer innovativa

En tredjedel av företagen har under de senaste 3 åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst på marknaden. Överlag står nya produkter för en liten del av den totala försäljningen. - Vi kan se att det händer mycket inom företagen vi arbetar med och att det finns en vilja att arbeta mer med produktutveckling. Närmare 40 procent av företagen uppger också att de har för avsikt att inom de närmaste tre åren lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt på marknaden, säger David Lengström.

Hållbarhet och internationalisering i fokus

Två av fem företag i Kalmar län uppger att de kommer att satsa på hållbarhet de närmaste tre åren.

9/10 företag ser hållbarhet som något som påverkar företagets konkurrenskraft, 4/10 uppger att hållbarhet har en stor påverkan på deras konkurrenskraft. Här ligger Kalmar län starkt i en nationell jämförelse. Även internationaliseringsgraden ökar där allt fler arbetar med såväl import som export.

- Att fler tänker internationellt och kommer ut på den globala marknaden är glädjande. Här finns mer att hämta då 2 av 3 företag anser att deras produkter inte har potential på en internationell marknad och få uppger sig vara intresserade av att etablera försäljning utanför Sverige, säger David Lengström.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta: David Lengström, VD Almi Kalmar län Telefon: 0491-858 25 Mejl: david.lengstrom@almi.se

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.