2023-08-17 06:00Pressmeddelande

Tillverkande företag har blivit mer effektiva och hållbara med Almis projekt

Fabriksmiljö

Under drygt fem år har Almis digitaliseringsprojekt Inkomst 4.0 hjälpt över 50 företag i Jönköpings län att höja sin konkurrenskraft och hållbarhet. Viktigaste verktyget har varit att mäta för att veta hur man ska prioritera insatserna.

- Våra insatser har hjälpt företagen att använda sina resurser mer effektivt och det har förbättrat både ekonomin och ekologin. Den tydligaste effekten ser vi från arbetet med energieffektivisering där ett tiotal företag med överraskande enkla medel har kunnat spara in 4 700 000 kWh på årsbasis, vilket motsvarar 256 normalstora villors förbrukning, säger Stefan Frylebäck, projektledare för Almis projekt Inkomst 4.0.


Målet är att öka konkurrenskraften

Inom ramen för Inkomst 4.0 stöttas tillverkande företag att satsa på digitalisering för att bli mer konkurrenskraftiga. Aktiviteterna har fokuserat på att företagen ska skapa transparens och få vetskap om hur processerna går, till exempel genom att mäta maskiners utnyttjandegrad.

- Det är tydligt att många överskattar hur effektivt man använder sina maskiner. Vi har flera exempel på företag som kunnat öka nyttjandegraden med 20-50%! Istället för att utöka maskinparken med dyra investeringar ska man förstås använda det man har fullt ut, understryker Stefan Frylebäck.


Även om kunskapsnivån har visat sig vara lägre än förväntat har ändå intresset för digitalisering ökat tydligt under de senaste åren och Almi har med Inkomst 4.0 kunnat möta detta bland annat med workshops och individuell rådgivning, som hjälpt företagen att komma vidare i sitt digitaliseringsarbete. Det är en djungel av olika tekniska lösningar och projektet har kunnat ge varje företag praktiska råd om vilka insatser som har bäst förutsättningar att förbättra konkurrensförmågan.

Utöver detta har flera företag fått praktisk hjälp med att införa flera av de nyaste teknikerna, till exempel inom maskin-, bild- och ljudanalys med hjälp av AI samt digitala tvillingar och datadelning mellan olika företag.

 

Erfarenheterna lever vidare

Kunskaper och erfarenheter som projektet samlat på sig kommer att fortsätta vara tillgängliga genom Almis ordinarie tjänsteutbud, men även genom andra projekt som tar vid där Inkomst 4.0 slutade. Däribland finns det nystartade projektet Nästa Generations Affärer, samt projektet Smart Utveckling som även har aktiviteter utanför Jönköpings län.

 

Projektet Inkomst 4.0 finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket och Region Jönköpings län. 

Läs mer om projektet här: www.inkomst40.se 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Stefan Frylebäck
Projektledare Inkomst 4.0
Stefan Frylebäck
Projektledare Industriell digitalisering