2023-09-29 06:00Pressmeddelande

Tre entreprenörer blir Årets Nybyggare i väst

Tre entreprenörer med utländsk bakgrund som utsetts till Årets Nybyggare 2023 i Västsverige.Karol Kaniuk, grundare av Sunroof (som tog emot priset för Lech Kaniuk, vd för Sunroof), Tekla Acs, Aim Apparel och Stefan Trailovic, Queenslab.

Stefan Trailovic, QueensLab, Tekla Acs, aim’n, och Lech Kaniuk, Sunroof, har utsetts till Årets Nybyggare 2023 i Västsverige. Priset ges till framgångsrika företagare med utländsk bakgrund.

Priset delas ut i kategorierna Årets Unga Pionjär, Årets Pionjär och Årets Nystart. De tre entreprenörerna går nu vidare till riksfinalen den 21 november, där pristagarna hyllas av prisets beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Stiftelsen IFS är initiativtagare till Årets Nybyggare och samarbetar i väst med Länsstyrelsen Västra Götaland, Almi Väst och SEB.

– Genom att lyfta fram framgångsrika entreprenörer i Årets Nybyggare hoppas vi inspirera fler med utländsk bakgrund att ta steget och starta egna företag. Detta är ett av Almis fokusområden där vi kan bidra med affärsutveckling och finansiering, säger Christina Gehrke, tillträdande vd i Almi Väst.

– De nominerade i Årets Nybyggare är viktiga förebilder. Vi på Länsstyrelsen är glada att vara en del av arrangemanget som visar hur etableringen av nyanlända kan främja innovation och regional utveckling i länet, säger landshövding Sten Tolgfors.

PRISTAGARNA

Årets Unga Pionjär: Stefan Trailovic, QueensLab, Göteborg
QueensLab är ett tech- och designkonsultbolag som skapar affärsvärde genom att kombinera tech och design med innovation och affär, och kan hjälpa kunder i hela världen från kontoren i Göteborg, Stockholm, Lissabon och Japan. https://www.queenslab.co/

Juryns motivering: Stefan har byggt ett företag som hjälper stora som små varumärken att innovera digitalt. Med fokus på mål och rätt känsla har han genomfört en internationell tillväxtresa kantad av inspiration och välbefinnande.

Årets Pionjär: Tekla Acs, Aim Apparel, Halmstad
aim'n skapar tränings- och lifestylekläder som är “en fusion of fashion and function”. Företaget har butiker i Sverige och på Nya Zealand och vill fortsätta växa internationellt med både fysisk och digital närvaro. https://www.aimn.se/

Juryns motivering: Med ett fokus på kvinnor och community, har Tekla trendkänsligt kombinerat mode med funktion till ett snabbväxande klädvarumärke som levererar resultat och livsstil på en internationell marknad.

Årets Nystart: Lech Kaniuk, Sunroof International Holding, Vänersborg
Sunroof levererar integrerade soltak med marknadens högsta elproduktion per kvadratmeter. Företaget siktar på att bli en internationell energisystemleverantör som även kan leverera balanskraft till elnätet. https://sunroof.se/sv/

Juryns motivering: Lech är en entreprenörssjäl som startat flertalet bolag. Med Sunroof har han fångat potentialen i solenergi med exceptionell tillväxt som resultat och en ambition som sträcker sig bortom dagens energilösningar.

Kontaktperson
Anders Björkenbo
Ordförande i nomineringskommittén för H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare i region Väst
Telefon: 073-500 00 63

Presskontakt Almi Väst
Susanne Spicar
Telefon: 0705-19 56 00

Om H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare
Priset Årets Nybyggare delas ut till företagare med utländsk bakgrund, i kategorierna Årets Unga Pionjär, Årets Pionjär och Årets Nystart. Utmärkelsen har delats ut sedan 1999 och H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset. Tävlingen genomförs på regional och nationell nivå. En nomineringskommitté i fem regioner samt en nationell kommitté bedömer företagare med utländsk bakgrund efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, personligt inflytande och innovation. www.aretsnybyggare.se

Årets Unga Pionjär Utmärkelsen delas ut till en entreprenör som är max 32 år gammal och som har minst en förälder med utländsk bakgrund. Företaget ska visa att det har tillväxtpotential och ha varit verksamt i minst två år. Den nominerade måste vara grundare, inneha en ledande position i företaget och vara en av de fem största ägarna.

Årets Pionjär Utmärkelsen delas ut till en entreprenör med utländsk bakgrund (första generationens invandrare). Företaget ska ha varit verksamt i minst fem år och visa en kontinuerlig tillväxt. Företaget ska minst ha tio anställda på heltid. Verksamhet ska bedrivas i hela landet och/eller internationellt. Den nominerade ska vara en av grundarna, inneha en ledande position och kunna utöva betydande ägarinflytande.

Årets Nystart Utmärkelsen delas ut till en entreprenör med utländsk bakgrund (första generationens invandrare), som inom kort tid efter ankomsten till Sverige valt att starta ett företag. Företaget ska ha varit verksamt i minst två år och grundaren ska uppvisa marknadsmässiga löneuttag samt att eventuella vinster återinvesterats i verksamheten. Den nominerad måste vara grundare, inneha en ledande position i företaget och vara en av de fem största ägarna.

Om Stiftelsen IFS
Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar projekt för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige.

Nomineringskommittén i väst
Ordf. Anders Björkenbo, grundare AM2
Camille Chebli, rådgivare Almi Väst
David Brudö, medgrundare och vd Remente
Ebba Josefsson Lindqvist, Project Manager Data Factory på AI Sweden
Emma Rozada, medgrundare och vd The Techno Creatives
Klementina Österberg, vd GU Ventures
Pernilla Johansson, Partnership Manager Sustainable Entrepreneurship SEB
Staffan Hillberg, partner Wood & Hill
Staffan Truvé, medgrundare och CTO Recorded Future
Ulf Johansson, grundare Attentus Göteborg


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag med tillväxtpotential. Almis verksamhet ska vara ett komplement till den privata marknaden’. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. Almi Företagspartner Väst ägs till 51 procent av Almi AB. Regionala medägare är Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg AB. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet.


Kontaktperson

Susanne Spicar
Presskontakt, Almi Väst
Susanne Spicar