2011-12-29 15:54Pressmeddelande

Tre tydliga trender i konjunkturen inför 2012 i Göteborgsregionen

null

Tre tydliga trender i konjunkturen inför 2012 i Göteborgsregionen

Just nu är det tre tydliga trender i konjunkturen för företagen i Göteborgsregionen. Om de hanteras rätt kan det skapas nya jobb och fler lönsamma företag.

- Det här är mycket viktigt för att det ska finnas fler arbetstillfällen i Västsverige i framtiden, säger Sara Wallin, vd för Almi Företagspartner Väst.

De tre trenderna som Sara Wallin pekar ut kan sammanfattas i Fler uppfinningar, Kapitaltillgång och Investeringar kontra förluster. Sedan i somras har rubrikerna varit många och entydiga: konjunkturen kommer att försämras.

Och många spår nedgång 2012. Därför är det viktigt att ha koll på just de trender som är tydliga nu.

Fler uppfinningar

Sara Wallin ser en tydlig trend bland Almis innovationsrådgivare: Det är ett mycket hårt tryck på dem just nu. Och det är positivt inför 2012.

- De måste bara få tag på kapital. För det finns personer med idéer, säger Sara Wallin.

- Det är de företagen som Sverige konkurrerar globalt med i framtiden. Vi måste hela tiden tänka nytt för att hänga med i utvecklingen. Både nya företag med nya produkter och tjänster, men också alla de befintliga företag som kommer med nya idéer som gör att de plockar marknadsandelar.

- Det här är mycket viktigt för att det ska bli fler arbetstillfällen i Västsverige i framtiden. 

Kapitaltillgång

Mycket tyder på att det kommer bli svårare att få tag på kapital för företag under 2012. Framför allt gäller svårigheten för nya företag. Möjligheten för företag i tidiga skeden att få tag i kapital är helt enkelt svår. Almi Väst är går in med kapital i 500 företag per år i Västra Götaland, med det behöver nästan alltid matchas med privat kapital.

- Det kan innebära att det blir färre som vågar satsa på sin idé, och driva den tills de själv kan driva runt den i ett lönsamt företag, säger Sara Wallin.

- För samhället är det oerhört allvarligt på sikt. Det är avgörande för AB Sverige att vi fortsätter vara duktiga på innovationssidan och vårdar den styrkan. Förmågan att ta vara på idéer som blir konkurrenskraftiga företag är det som vi konkurrerar globalt med.

Investeringar kontra förluster

Just nu är det många rubriker om att konjunkturen kommer att försämras. Det har sagts sedan i somras.

Men än så länge har vi inte sett i vår statistik att antalet konkurser ökar. Vi får hoppas att företagen har trimmat sina organisationer och arbetat upp ett eget kapital under hösten, säger Sara Wallin. 

Många spår nedgång under 2012.

- Då får vi hoppas att företagen har varit så framsynta, att man har byggt upp en kapitalbuffert. Världsproblemen gör självklart inte halt vid regiongränsen. Varningstecknen har funnits sedan i somras, men för många har det varit en stark höst.

- Viktigast för hur vi lyckas framåt är människorna som står bakom företagen. Att de fortsatt orkar satsa, tänka nytt och hitta affärsmöjligheter på nya marknader.

För mer information: Sara Wallin, VD, Almi Företagspartner Väst 031-779 79 22

ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

Från våra kontor i Borås, Göteborg, Skövde och Trollhättan arbetar vi över hela länet och vi är väl bekanta med förutsättningarna i hela Västra Götaland.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.