2015-01-22 14:24Pressmeddelande

Tuff test väntar lovande svensk vågenergi

Enligt EUs beräkningar kommer år 2050 cirka 15 % av Europas elenergi att hämtas från vågkraft, tidvatten samt havsbaserade vindkraftverk. Men att fånga energi ur havet är en stor utmaning. Företaget Waves4Power har utvecklat ett system med flytande bojar, en teknisk lösning som har visat sig klara av att både producera energi och stå pall i en extrem havsmiljö. Almi Invest har investerat i företaget.

Vågor runt Europas kuster innehåller enorma mängder energi. Exakt hur mycket vet ingen. Det beror delvis på att det inte finns någon fungerande teknik att räkna på men de beräkningar som gjorts visar att det handlar om 100 tals TWh.

– Vågkraft producerar energi dag och natt med stor förutsägbarhet. Förutsättningarna är därför mycket goda men det finns samtidigt stora utmaningar. Dels ska tekniken klara av den extrema havsmiljön och dels handlar det om att få ned produktionskostnaderna till nivåer som kan ge långsiktig lönsamhet.Waves4Power har ett bra team och vi tror mycket på deras tekniklösning och de ligger nära en kommersialisering, säger Joakim Winggren, fondchef och CEO för Almi Invest Västssverige.

Elskling första bojen

Sammanlagt har 8 olika konstruktioner testats i havet. Två prototyper, Elskling och WaveEl, bygger på den teknik som nu vidareutvecklats av Waves4Power. Havsbaserade tester har bland annat skett utanför Vinga (Göteborg) där vågkraftverket producerade förväntad energi under hela testperioden. Nästa steg i utvecklingsarbetet blir ett fullskaligt test i ännu tuffare vatten vid ön Runde utanför den norska kusten. Målet är att verifiera systemet inför en kommersialisering i full skala. Almi Invests investering ska bland annat stödja den verifieringsfasen.

20-30 meter höga vågor

Ett havsbaserat vågkraftverk måste klara av vågor med våghöjder uppemot 20-30 meter utan att brytas sönder. Waves4Powers vågkraftverk har optimerats för att klara en 24 meters hög våg, en så kallad 50 års våg. Flytande bojar, som är lätta och kan följa med i vågornas egna rörelser, är praktiskt taget de enda konstruktioner som kan överleva till havs. De flesta andra tekniska lösningar har förr eller senare brutits sönder av de enorma naturkrafter som finns i de vågor som uppstår i samband med en storm eller orkan. Förväntad livslängd för Waves4Powers flytande bojarna är minst 25 år.

Fler investeringspartners

– Det är naturligtvis glädjande att Almi Invest har beslutat att gå in och investera i vårt företag. Deras engagemang, tillsammans med våra andra investerare, är avgörande för att vi ska kunna gå vidare mot en kommersialisering, säger Ulf Lindelöf, vd för Waves4Power.

Förutom Almi Invest har även Energimyndigheten beviljat ett villkorslån till projektet. Waves4Power samarbetar också med Parker Hanifinn som utvecklar och levererar hydrauliken och Siemens kraftöverföring och styrsystem. Dessutom är nkt Cables, som utvecklar de dynamiska kablarna, en viktig partner.

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, maria.kessling@almi.se tel +46 768 80 88 10
Joakim Winggren
, fondchef och CEO Almi Invest Västsverige AB, joakim.winggren@almi.se +46 706 37 34 37
Ulf Lindelöf, vd/CEO Waves4Power, ulf.lindelof@waves4power.com +46 722 10 44 20
Filmlänk: https://www.youtube.com/watch?v=kmJGeAFwP78

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.