2014-09-26 08:00Pressmeddelande

Unik pumpteknik ger snabbare och bättre urologiska operationer

null

Vid operation av prostata, urinblåsa etc är god sikt oerhört viktigt för kirurgen. En ny smart tekniklösning spolar kontinuerligt operationsområdet mycket bättre än vad som sker idag. Det här underlättar för kirurgen vilket leder till snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiva operationer. Almi Invest har investerat i tekniken som utvecklats av företaget Bonvisi AB.

Typiskt för prostata operationer är att de blöder mycket. Det här leder i sin tur till att sikten för kirurgen försämras och i förlängningen en ökad risk för patienten. Vid titthålskirurgiska operationer av prostata eller urinblåsa, s.k. TUR-kirurgi (TUR, Transurethral Resection) så renspolas operationsområdet av en steril spolvätska. Idag kommer vätskan från en behållare som hängs upp på en droppställning. Vätskan rinner ned med hjälp gravitationskraften och når på vis fram till operationsområdet. Men det här innebär att kirurgen inte själv kan kontrollera flödet av vätskan eller trycket vätskan skapar i operationsfältet. Om vätskan istället pumpas fram till operationsområdet med en mjukvarustyrd pump och styras i syfte att motvärka blödningen så ger det kirurgen helt andra möjligheter att operera. Dels kan operationen genomföras med högre precision och därmed säkerhet, dels kan den genomföras effektivare. . I slutändan leder detta till att både tiden för ingreppet kan förkortas samt att slutresultatet blir bättre.

Två pumpar

Produkten, som heter ENDO P®, består av två s.k. peristaltiska pumpar, en på inloppssidan och en på utloppssidan. Genom att mäta trycket i operationsområdet och matcha det mot det perifera blodtrycket kan blödningen i operationsområdet minimeras. Eftersom trycket i operationsområdet kan kontrolleras så kan också flödet av spolvätskan varieras utifrån behov. Operatören kan också själv styra flödet manuellt via en fotpedal. Bonvisi ´s lösning är patentsök internationellt och även design och varumärken har skyddats. Almi Invest tror mycket på produkten:

– Absolut! Jag tycker företaget både har en mycket spännande produkt som kommer att förbättra prostataoperationer genom en smart tekniklösning och drivs av personer i bolaget som har mycket kompetens, säger Pär Nordström, Investment Manager på Almi Invest.

ENDO P® kan minska förbrukningen av spolvätska vilket sänker klinikernas egna kostnader.

– Med vår teknik kommer klinikerna kunna korta operationstiderna vilket är en viktig faktor. Allt utan att ge avkall på kvalitén, säger Anders Gunnar Möllstam, grundare av Bonvisi.

Värdet på en fullt utbyggd urologimarknad uppskattas till cirka av 1,5 Miljarder USD.

För ytterligare information kontakta:

Pär Nordström, Investment Manager Almi Invest tel +46 72-513 06 06 par.nordstrom@almi.se

Anders Gunnar Möllstam, Bonvisi, tel: +46 8 661 5020 anders.mollstam@bonvisi.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se


Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.