2016-07-04 10:16Pressmeddelande

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Bankernas utlåning till företag låg under första halvåret på en fortsatt hög nivå. Under årets andra kvartal ökade utlåningen något. Men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med tidigare undersökningar. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Utlåning till företag fortsätter att öka. För årets första kvartal uppgav 40 procent av bankcheferna att utlåningen till företag har ökat. I den undersökning som nu genomförts avseende andra kvartalet uppger 48 procent att utlåningen har ökat.

- Bankernas utlåning fortsätter att öka, det visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera. Vi ser också att Almis utlåning ökar kraftigt och företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Anna Hallberg, vice vd på Almi Företagspartner AB. En förklaring till vår ökade utlåning är att Almi erbjuder låneprodukter som är speciellt anpassade till innovativa tillväxtföretag med hög potential – och med hög risk.

För det kommande kvartalet tror 43 procent av bankcheferna att utlåningen kommer att öka. Det är något färre jämfört med föregående mätning då över hälften trodde på en fortsatt ökad utlåning. På ett års sikt är det fler positiva, över 60 procent tror på ökad utlåning, men även här har antalet positiva minskat jämfört med föregående mätning.

Rörelsefastigheter är det största användningsområdet, 72 procent av lånen används för investeringar i rörelsefastigheter. 58 procent anger att lånen används som rörelsekapital och 56 procent uppger att lånen behövs för investeringar i maskiner och inventarier.

- Efterfrågan på fastighetsrelaterade krediter är hög just nu. Dels handlar det om att många nya och mindre fastighetsinvesterare söker avkastning i det låga ränteläget, dels uppger bankerna att många propåer kommer från mindre byggbolag för uppförande av nya bostäder. Även inom Almi ser vi en ökad efterfrågan på lån till rörelsefastigheter, t ex nya industrilokaler som är en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna expandera, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Konjunkturen mattas av

Synen på konjunkturutvecklingen har blivit mindre positiv. I mätningen för årets första kvartal trodde 38 procent på en förbättrad konjunktur. I mätningen som nu genomförts har andelen positiva minskat till 23 procent. På ett års sikt är man mer positiv då 39 procent tror på en stärkt konjunktur, men även här är har andelen positiva minskat jämfört med föregående mätning.

- Överlag är det fortfarande en positiv inställning till konjunkturutveckling. Både från banker och från företag, vi får också samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Behovet av Almis finansiering är viktigt när konjunkturen tar fart. Almi erbjuder både riskkapital och lån med varierande villkor för att möta behoven hos olika tillväxtföretag., säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningarna

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 1 - 16 juni 2016.

Läs Almis Låneindikator, juli 2016.

http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.