2012-10-09 08:26Pressmeddelande

Utlåningen till företag står still

Utlåningen till små och medelstora företag står och stampar. Närmare 60 procent av bankkontoren uppger att utlåningen var oförändrad under årets tredje kvartal. Bankkontoren tror inte att situationen förändras under årets sista kvartal, då en klar majoritet tror att utlåningen kommer att vara fortsatt oförändrad. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Bankkontorens utlåning till små och medelstora företag har legat på en ganska jämn och oförändrad nivå under hela 2012. För det tredje kvartalet uppgav närmare 60 procent av bankkontoren att utlåningen var oförändrad. Det är ungefär samma resultat som förra mätningen som gjordes vid halvårsskiftet.

Företagen avvaktar

En ovanligt stor andel, 64 procent av bankkontoren, gör bedömningen att utlåningen kommer att vara oförändrad under det kommande fjärde kvartalet. Bankkontoren brukar normalt vara mer optimistiska i sin bedömning av den framtida utlåningen.

På längre sikt är dock bankkontoren lite mer optimistiska, och 38 procent tror att utlåningen ökar.
- Trenden var positiv i början av året. Men nu är det osäker åt vilket håll vi går. Vi ser ingen tydlig trend just nu, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner.

Svårt för nya företag

Även beträffande företagens möjligheter att få lån uppger fler bankkontor att läget är oförändrat jämfört med föregående kvartal. Samtidigt bedömer bankkontoren att det fortfarande är något svårare för nya företag jämfört med befintliga företag att få lån.

Konjunkturen dämpas

På frågan om konjunkturen kommer att stärkas eller försvagas det kommande kvartalet, svarar 50 procent att konjunkturen försvagas.  Antalet pessimister har ökat något jämfört med föregående mätning då 43 procent trodde på en avmattning. På ett års sikt är man något mer positiv till konjunkturutvecklingen.

- Det råder en viss avvaktan med investeringar hos svenska små och medelstora företag, det kan vi se även i vår egen utlåning, säger Lars Mårdbrant.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 10 - 26 september 2012.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2012 i pdfen nedan.

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Visionen är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Det kan gälla en idé om en ny produkt eller tjänst, att starta ett nytt företag eller att utveckla ett befintligt företag. Almi ägs av staten tillsammans medregionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.