2021-10-14 06:40Pressmeddelande

Utlåningen till företagare i Skåne utvecklas saktare än i riket

Utlåningen till företagare i Skåne utvecklas saktare än i riket

 

Tre av fyra bankkontor i Sverige tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi. I Skåne är utlåningen i linje med hur läget var innan pandemin.

 

Bankernas utlåning i riket ökade under årets tredje kvartal och gällande förväntan på den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Fyra av tio uppger att utlåningen ökade under tredje kvartalet och tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv, då nio av tio bankkontor tror på en ökad upplåning. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

 

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri samt bygg- och anläggning.

 

  • Det finns en stor lust till att starta eget i länet och vi har haft väldigt få konkurser. Vad gäller utlåningen ser vi ungefär samma nivå som innan pandemin och efterfrågan på vanliga så kallade företagslån och tillväxtlån är jämnt fördelat, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Stark konjunktur

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

 

  • Skåne påverkas av starkt av omvärlden, så vår konjunkturutveckling beror till stor del på hur det kommer att utveckla sig på en global nivå. Men det finns en positiv anda bland företagen. Malmö är en stad under stark tillväxt som passerat 350 000 invånare och agerar motor för regionen, säger Marie Krüeger.

 

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar

Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. Sju av tio bankkontor svarar att ortens företag ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

 

Hållbara affärsmodeller allt viktigare

Efter pandemin har många företag börjat undersöka hur de kan göra sina affärer mer hållbara ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som socialt perspektiv.

 

  • Hållbarhetsfrågorna är extremt viktiga för företagens utveckling. Både sett ur risken att inte jobba med dem och de möjligheter som de innebär. Att arbeta med hållbarhet gör företagen mer attraktiva för talanger och innebär både möjligheter till besparingar och vinster. Vi möter upp företagens behov av att utveckla sitt hållbarhetsarbete med olika hjälpmedel. Vi har bland annat lanserat ett grönt lån som gör det lättare för företag att se affärsmöjligheter i att ställa om, säger Marie Krüeger.

 

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8–27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

 

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Marie Krüeger
Vd, Almi Skåne
Marie Krüeger
Filippa Freijd
Kommunikationsansvarig, Almi Skåne
Filippa Freijd