2017-05-15 07:15Pressmeddelande

Vad har hälsovård, kontorsmaterial och optimeringsprocesser gemensamt?

I ett projekt som drivs av Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, sammanförs företagare som inte konkurrerar med varandra i syfte att främja långsiktig tillväxt. En av gruppens deltagare berättar:

- Vi är i ett skede där vi växer kraftigt. Vi dubblerade vår omsättning förra året och vi fortsätter att öka. Det är riktigt kul men det ställer också krav på verksamheten och vi har lite växtvärk. I tillväxtprogrammet TRIUMF arbetar vi tillsammans med andra företag som är i samma läge som oss. Det är otroligt lärorikt och inspirerande att träffa dem under de ordnade och strukturerade former som råder i TRIUMF. Man kan säga att det lindrar vår växtvärk men framför allt förbereder oss för att kunna nå nya framgångar, säger Erik Ranängen, VD Edito Bygg.

I TRIUMF kombineras aktuell forskning med erfarenhet och kunskap från Almis operativa verksamhet och företagsledarnas egna företag. Kari Kumpula, affärsrådgivare vid Almi Företagspartner Nord och gruppledare, berättar om effekterna han ser i gruppen som nu följt varandra sedan i mitten av november förra året:

- I dessa grupper sammanför vi företagare som kommer från vitt skilda förutsättningar – en del är nischade mot stora kunder, andra med ett bredare erbjudande mot regional marknad, säger han. Trots dessa skillnader bidrar alla med lika stort engagemang för att finna lösningar på varandras tillväxtutmaningar.

Företagen som deltar i en av grupperna kommer från Norrbottens län och verkar i olika branscher så som produktionsoptimering, träinredning, byggnadsindustri, försäljning av kontorsvaror och den privata driften av en hälsocentral. De återfinns i Boden, Gällivare, Piteå och Luleå. Sammanlagt ingår fem företag som under 2016 omsatte 177 miljoner kronor och sysselsatte 121 personer. Företagen har ambitiösa mål och på sikt kan det leda till både ökning av omsättning och antal anställda - på ett hållbart och uthålligt sätt, något projektet ska bidra med.

Eller i deltagarnas egna ord: - Vi på Trisco gillar konceptet för strategigruppen. För oss har det varit en bra miljö för att belysa och hitta utvecklingspotential i vår verksamhet, säger Lars Bergdahl, VD Trisco.
Mats Khan, VD Kontorsgruppen, tillägger: - Totalt sett är strategigruppen en bra tankeställare. Man tänker lite annorlunda i sin dagliga verksamhet. Vi tar tillvara de kloka budskap strategigruppen sammantaget har kommit fram till och omsätter det i vår egen verksamhet.

Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet samt universitetets representant i projektledningen för TRIUMF, berättar om projektets upplägg: - Vi tar med företagen på en tillväxtresa. Innan arbetet med grupperna påbörjas gör vi en företagsanalys tillsammans med varje företag där vi identifierar tillväxthinder och möjligheter. Handlingsplanen för företaget utkristalliseras under projektets gång i samarbete med en coach och i utbyte med de övriga deltagarna i gruppen, säger hon.

Nästa gruppträff sker den 16 maj på plats hos Gällivare Hälsocentral. Företagen som ingår är, förutom hälsocentralen, Edito, Kontorsgruppen, Optimation och Trisco.

Varje träff kretsar kring ett företag och en aktuell frågeställning:

- Vi ska ta upp ett område som vi vill utveckla i vårt företag och det är extern kommunikation. Som privat aktör inom vård och omsorg är kraven höga på oss att, i allt vi gör, agera trovärdigt och seriöst. Det pratas i dag mycket om vinster i välfärden, vilket kan ge kunden (patienten) och andra intressenter och möjliga samarbetspartners en negativ bild av oss, säger Kirsten Hallman-Pettersson, VD för Gällivare Hälsocentral, som passar på att bjuda in representanter från media till pressträff 16/5 kl. 13, då företagen presenterar sig och sina tillväxtambitioner.

Fakta om TRIUMF: Tillväxtprogrammet TRIUMF riktar sig till små- och medelstora företag i Norr- och Västerbottens län som vill öka sin omsättning och anställa fler. TRIUMF drivs av Almi Företagspartner Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Programmet ger stöd för att organisera långsiktigt uthållig tillväxt.

Almi, Europeiska regionala strukturfonden, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Umeå universitet utgör projektfinansiärer.

Fakta om strategigrupper: Inom TRIUMF startas strategigrupper med 5-8 företag per grupp. Strategigrupperna syftar till att ge kompetensutveckling inom företagarrelevanta ämnen. Programmet är uppbyggt kring företagsanalys, coachning, expertkompetenser, föreläsningar och workshops. Grupperna skapas genom att kombinera företag som inte konkurrerar med varandra och dessutom har olika styrkor och svagheter ur ett tillväxtperspektiv. Gruppen träffas på hemmaplan hos deltagarnas företag och värdföretaget presenterar en tillväxtutmaning. Gruppen hjälps tillsammans åt att hitta lösningar på utmaningen. Med vid varje träff finns en gruppledare och en temaexpert inom det aktuella området och frågeställningen.

Många frågor kring tillväxt är gemensamma för företag oavsett bransch. Det många av deltagarna uppskattar är möjligheten att bygga upp ett starkt nätverk med andra företagare och kunna utbyta erfarenheter.

För mer information runt grupperna: kontakta Kari Kumpula, gruppledare TRIUMF samt affärsrådgivare Almi Företagspartner Nord, tel 070-587 79 30, Anna Öhrwall Rönnbäck, professor, Luleå tekniska universitet, tel 072-213 47 02 eller Malin Nilsson Correia, projektledare TRIUMF, Almi Företagspartner Nord, tel 072-213 79 24.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.