2016-10-17 08:00Pressmeddelande

Vad har IT-konsulting, limpor och barnkläder gemensamt?

null

I ett projekt som drivs av Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, sammanförs företagare som inte konkurrerar med varandra i syfte att främja långsiktig tillväxt. En av gruppens deltagare berättar:

- Vi företagare har ofta samma dilemman när det kommer till att växa och skapa nya jobb. Tillsammans kan vi hitta innovativa lösningar och lära av varandra, säger Bengt-Olof Olofsson, VD och ägare av Bröderna Olofssons bageri.

I projekt TRIUMF kombineras aktuell forskning med erfarenhet och kunskap från Almis operativa verksamhet och företagsledarnas egna företag. Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet, berättar om ett av de viktigaste utvecklingsområdena för företagen:

- Den största utmaningen är att organisera sig och kunna uttrycka sin tillväxtambition. Värderingsstyrningen kan göra att de som arbetar i företaget känner att de har mer mandat att fatta snabba beslut och agera som ett tillväxtföretag, säger hon.

Företagen som deltar i en av grupperna kommer från Norr- och Västerbottens län och verkar i olika branscher så som IT-konsulting, plastproduktion och klädtillverkning. Sammanlagt ingår sex företag som under 2015 omsatte 154 miljoner kronor och sysselsatte 91 personer. Företagen har ambitiösa mål och på sikt kan det leda till både ökning av omsättning och antal anställda - på ett hållbart och uthålligt sätt, något projektet ska bidra med. Malin Correia, kontorschef på Almi Nord och projektledare för TRIUMF, berättar om projektets upplägg:

- Vi tar med företagen på en tillväxtresa. Innan arbetet med grupperna påbörjas gör vi en företagsanalys tillsammans med varje företag där vi identifierar tillväxthinder och möjligheter. Handlingsplanen för företaget utkristalliseras under projektets gång i samarbete med en coach och i utbyte med de övriga deltagarna i gruppen, säger hon.

Nästa gruppträff sker den 18 oktober på plats hos Bröderna Olofssons bageri i Överkalix. Företagen som ingår är, förutom bageriet, Bnearit AB, D-Flow Technology Aktiebolag, Plastex AB, Gneis och Step In AB. Varje träff kretsar kring ett företag och en aktuell frågeställning:

- Vi ska ta upp exempel som vi tänker utveckla i vårt företag och vi ska prata lite om bake-off. En utmaning för oss är att se till att vi ligger rätt i tiden med vårt sortiment, säger Bengt-Olof Olofsson, som passar på att bjuda in representanter från media till pressträff 18/10 kl. 13, då företagen presenterar sig och sina tillväxtambitioner.

Fakta om TRIUMF: Tillväxtprogrammet TRIUMF riktar sig till små- och medelstora företag i Norr- och Västerbottens län som vill öka sin omsättning och anställa fler. TRIUMF drivs av Almi Företagspartner Nord i samverkan med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Programmet ger stöd för att organisera långsiktigt uthållig tillväxt.

Almi, Europeiska regionala strukturfonden, Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och Umeå universitet utgör projektfinansiärer.

Fakta om strategigrupper: Inom TRIUMF startas strategigrupper med 5-7 företag per grupp. Strategigrupperna syftar till att ge kompetensutveckling inom företagarrelevanta ämnen. Programmet är uppbyggt kring företagsanalys, coachning, expertkompetenser, föreläsningar och workshops. Grupperna skapas genom att kombinera företag som inte konkurrerar med varandra och dessutom har olika styrkor och svagheter ur ett tillväxtperspektiv. Gruppen träffas på hemmaplan hos deltagarnas företag och värdföretaget presenterar en tillväxtutmaning. Gruppen hjälps tillsammans åt att hitta lösningar på utmaningen. Med vid varje träff finns en processledare och en temaexpert inom det aktuella området och frågeställningen.

Många frågor kring tillväxt är gemensamma för företag oavsett bransch. Det många av deltagarna uppskattar är möjligheten att bygga upp ett starkt nätverk med andra företagare och kunna utbyta erfarenheter.

För mer information runt grupperna: kontakta Anna Öhrwall Rönnbäck, professor, Luleå tekniska universitet, tel 072-213 47 02 eller Malin Nilsson Correia, projektledare TRIUMF, Almi Företagspartner Nord, tel 072-213 79 24.

Om Almi

Almi erbjuder lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.