2021-09-19 13:27Pressmeddelande

Välkommen till prisudelning av Blekinge läns SKAPA-pris 2021!

Joakim Sandell, affärsansvarig Almi BlekingeJoakim Sandell, affärsansvarig Almi Blekinge

Välkommen till residenset och utdelning av Blekinge läns SKAPA-pris 2021!


Blekinges båda länsvinnare är nu utsedda och prisutdelning äger rum torsdagen den 23 september kl 13.00 på residenset i Karlskrona. Prisutdelare är vikarierande landshövding Helena Morgonsköld tillsammans med Joakim Sandell från Almi Blekinge.

 

SKAPA-priset, instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina uppfinningar.

 

Priset delas ut i två kategorier: SKAPA-priset samt SKAPA talang för unga innovatörer

SKAPA-priset går till den som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande, kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.

 

SKAPA talang för unga innovatörer går till den unga person, högst 30 år, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Priset lanserades 2011 mot bakgrund av att ungefär 25% av de företag som registreras startas av personer under 30 år.

 

Vinnarna kommer att representera Blekinge län i den nationella SKAPA-tävlingen som går av stapeln i Stockholm den 11 november.

 

Under prisutdelningen på resedenset den 23 september kl 13.00 ges möjlighet till fotografering  samt intervjuer med pristagarna.

 

Media hälsas välkomna!

 

 

Sidfot:
Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

 

Mer information, bland annat om tidigare års länsvinnare finns på stiftelsens hemsida: www.stiftelsenskapa.se


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Joakim Sandell
affärsansvarig/rådgivare
Joakim Sandell