2021-10-04 05:05Pressmeddelande

Välkommen till prisutdelning av Värmlands läns SKAPA-pris 2021

Albin Samuelsson, Fastpark Ab, samt Jonas Ulveseth och Joakim Spetsmark, Bowter. Albin Samuelsson, Fastpark Ab, samt Jonas Ulveseth och Joakim Spetsmark, Bowter.

Nu är Värmlands SKAPA-pristagare utsedda och prisutdelningen äger rum den 6 oktober kl. 14-15 på residenset i Karlstad. Media bjuds in att delta.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina uppfinningar.

Den regionala prisutdelningen för de två länsvinnarna arrangeras i vanlig ordning på residenset och prisutdelare är Värmlands landshövding Georg Andrén. Då får vinnarna sina prischeckar, blommor och diplom. Vinnaren av SKAPA-priset får 10 000 kr ur Agne Johanssons Minnesfond och 15 000 kr från Almi Företagspartner Värmland.

Vinnaren av SKAPA-talang får 10 000 kr från SKAPA-Stiftelsen och 15 000 kr från Almi Företagspartner Värmland. De regionala vinnarna kommer att representera Värmland vid den stora riksfinalen i Stockholm den 11 november.

Vid prisutdelningen delar SEB-banken också ut ett hederspris.

Årets länsvinnare av SKAPA-priset tilldelas: Bowter AB

Bowter AB möjliggör enkel och hållbar uthyrning av elbåtar. Plattformen bygger på en elektrisk drivlina som laddas med hjälp av solceller och själva båten är en helt egen och unik design. En digital plattform knyter ihop kund och uthyrare samt har full koll på varje båts status för en bekymmersfri hantering. Konceptet ger möjlighet för många att upptäcka tjusningen med båtlivet och att tyst kunna glida fram på vattnet med en minimal miljöpåverkan.

Årets länsvinnare av SKAPA-talang för unga innovatörer tilldelas: Fastpark Sweden AB

Fastpark Sweden AB utvecklar en digital lösning för att snabbt och smidigt kunna hitta en ledig parkeringsplats. Lösningen bygger på delningsekonomi och kopplar ihop användaren som har behov av en plats med den som har möjlighet att hyra ut sin lediga plats. Ett integrerat boknings- och betalningssystem underlättar hanteringen för både kund och uthyrare. Lösningen bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att kunderna inte behöver åka extra sträckor för att leta upp en ledig plats. Grundare av företaget är 20-åriga Albin Samuelsson.

Som samarbetspartner till SKAPA-tävlingen ansvarar Almi för den regionala uttagningen. I årets juryarbete har representanter också deltagit från Karlstad Innovation Park, Compare, Drivhuset, Karlstad Universitet, Nyföretagarcentrum och Region Värmland.

Om SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

www.stiftelsenskapa.se

För ytterligare information, kontakta:

Martin Bergstrand, rådgivare på Almi och ordförande länsjury SKAPA-priset i Värmland, martin.bergstrand@almi.se, 070-680 48 80

Bowter AB, Jonas Ulveseth, jonas@bowter.com, 070-875 99 03 

Fastpark Sweden AB, Albin Samuelsson, albin.samuelsson@fastpark.se, 070-269 12 24Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Hanna Grevillius
Kommunikatör, Almi Värmland
Hanna Grevillius