2013-04-12 09:02Pressmeddelande

Vändning i bankernas utlåning

Fler bankkontor uppger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal jämfört med sista kvartalet 2012. Det är en vändning i den nedåtgående trend som var rådande under hela 2012. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Under hela 2012 var trenden nedåtgående i bankernas utlåning till små och medelstora företag. I undersökningen som genomfördes i december 2012 uppgav tre av fyra bankkontor att utlåningen var oförändrad eller minskade, vilket historiskt sett är en mycket låg nivå.

Under det första kvartalet 2013 har den nedåtgående trenden brutits. I den nyligen genomförda undersökningen uppgav närmare 40 procent av bankkontoren att utlåningen ökade.

I sin prognos om den framtida utlåningen har bankerna blivit mer optimistiska. Andelen som tror att utlåningen kommer att fortsätta att gå upp har ökat från 26 till 43 procent. På längre sikt är man ännu mer optimistiska då närmare 60 procent av bankkontoren tror att utlåningen kommer att öka.

-       Det här är ett tydligt trendbrott. För första gången på ett år ser vi nu att trenden i bankernas utlåning är ökande. Även Almis utlåning har ökat under årets första kvartal. Vi ser också en betydligt större optimism om den framtida utlåningen, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Kreditvillkoren är oförändrade
Ytterligare en positiv signal från bankerna är att fler bankkontor lämnar kreditvillkoren oförändrade.  Endast ett kontor av tjugo uppger att kreditvillkoren skärpts, vilket är den lägsta nivån på över ett år.

-       Bankerna har blivit mer positiva och stramar inte åt kreditvillkoren längre. Även de små och medelstora företagen har blivit mer positiva och benägna att investera, det är tydliga signaler som vi får från rådgivare över hela landet, säger Anna Hallberg.

Ökad optimism om konjunkturutvecklingen
Det närmaste kvartalet tror ett av fyra kontor på att konjunkturen kommer att stärkas. På ett års sikt är man mycket mer positiv, då sju av 10 kontor tror på en förbättrad konjunktur. Jämför med undersökningen som genomfördes i december är kontoren betydligt mer positiva nu.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 11 - 27 mars 2013.

Läs Almis Låneindikator, april 2013  här

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.