2008-10-02 10:10Pressmeddelande

Var femte företagare i Sverige har svårt att finansiera företagsstarten

Vid ett seminarium i riksdagen idag presenterade ALMI Företagspartner en undersökning som genomförts av Synovate och grundar sig på intervjuer med 800 nyföretagare. Syftet är att undersöka hur starten av företaget finansieras och vad det är för faktorer som nyföretagarna själva upplever har betydelse i kontakten med finansiärer och deras bemötande. Resultatet ska ge ökad förståelse för de svårigheter nyföretagare upplever vid start av eget. Undersökningen visar att var femte nyföretagare tycker att det var svårt att ordna finansiering vid företagets start.Möjligheterna att hitta finansiering har stor påverkan på nyföretagandet, 25 procent av de nya företagen tog lån vid starten. Många faktorer spelar in när man söker finansiering. Av de faktorer som undersökts tillmäts, inte så förvånande, affärsidén störst betydelse. Av faktorer som inte går att påverka har ålder, utbildning och etnisk bakgrund stor betydelse. Även kön har viss inverkan, men i betydligt lägre grad än de övriga faktorerna.

Det är små skillnader mellan grupperna på hur företagsstarten finansieras. Etnisk bakgrund och ålder påverkar i liten grad. Undersökningen visar dock att det är vanligare att kvinnor lånar till företagsstarten än män och det motsatta råder för högutbildade.

Undersökningen ger två viktiga slutsatser:
-Utbildning och ålder utpekas som viktiga faktorer när entreprenörer söker finansiering. Två grupper som inte syns så mycket i den allmänna debatten.
-Affärsidéns betydelse. Entreprenörens förmåga att presentera och utveckla affärsidén påverkar i hög grad möjligheten att finansiera företagsstarten.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.


ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxtOm Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.