2024-03-08 06:30Pressmeddelande

Värmland ökar i årets styrelsekartläggning medan rikets siffror står stilla

VD Almi Värmland AnnaVD Almi Värmland Anna

När Almi för elfte året presenterar färsk statistik för svenska aktiebolag har andelen kvinnor av antalet styrelseledamöter i Värmland ökat från 18 till 19 procent. Andelen företag som har minst en kvinna i styrelsen ökar från 38 till 39 procent. Medan rikets siffror står stilla ökar Värmland även andelen ordförande och jämställda styrelser.

- Det är glädjande att se att Värmland har en positiv utveckling. Vi har jobbat med olika typer av kunskapshöjande aktiveter i Värmland i över tio år.  I år går det att ana ett trendbrott då vi ökar här samtidigt som siffrorna på nationell nivå stått stilla sedan förra årets mätning, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för studien.

Anna Lundmark Lundbergh lyfter också att Värmland haft en bättre procentuell utveckling när det gäller andelen bolag som har minst en kvinna i styrelsen, andelen bolag som har en kvinna som ordförande och andelen bolag som har jämställda styrelser från när mätningarna började 2013.

- För tio år sedan kunde jag höra att det var svårt att hitta kvinnor till en styrelse. Det hör jag inte nu. Dessutom jobbar vi mycket med att öka kunskapen om styrelsen som en strategisk resurs. En möjlighet många företagare inte använder, menar Anna Lundmark Lundbergh.

Almi Värmland arbetar varje år med nästan 400 företag och ser tydligt att de företag som jobbar aktivt med sin styrelse har bättre tillväxt och utveckling. Forskning visar samtidigt att företag som har jämställda styrelser både har bättre lönsamhet och omsättning. Ändå går det trögt att öka jämställdheten i styrelserummen.

- Självklart är jag inte nöjd med hur statistiken ser ut även om det går framåt. Vi ligger fortfarande under riksgenomsnittet i flera av mätetalen även om vi nu ökar när det på riksnivå är en stagnation, säger Anna Lundmark Lundbergh.

För att förstärka det trendbrott som årets siffror indikerar vill hon uppmana ägare i små och medelstora företag att både aktivera sina styrelser och leta i andra nätverk än de vanliga för att hitta kvinnor till sina företags styrelser. För Värmlands del skulle ytterligare en procentenhets ökning av andelen i år betytt 58 fler kvinnor.

- Om vi varje år kan öka med en procentenhet har vi vunnit mycket. Vi behöver tillväxt och blomstrande företag. Det finns en stor oanvänd resurs i att aktivera styrelsearbetet och tänka nytt i styrelsens sammansättning.

 Fakta om kartläggningen med siffror från 2023 och 2024

 • Statistiken för Värmland innehåller 1356 bolag som har minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Det finns totalt 4000 styrelseplatser varav antalet kvinnor är 742.
 • Andel kvinnor av totala antalet platser har ökat från 18 till 19 procent
 • Andel bolag med minst en kvinna har ökat från 38 till 39 procent
 • Andel bolag med kvinna som ordförande har ökat från 14 till 15 procent
 • Andel jämställda styrelser har ökat från 15 till 16 procent
 • Andel bolag med kvinna som vd ökar från 11 till 12 procent

Fakta om Styrelsekartläggningen

 • Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.
 • I Sverige fanns vid mättillfället:
  121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
 • Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

Här kan du läsa mer om tidigare års Styrelsekartläggningar och se hela kartläggningen från 2024: https://www.almi.se/styrelsekartlaggningOm Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh