2014-05-19 07:30Pressmeddelande

Varmvatten på ett kick sparar mycket energi

null

Att omedelbart få fram varmvatten i kranen är inte bara önskvärt, det spar dessutom mycket energi och pengar för en slutanvändare. Enligt beräkningar kan en energibesparing under vissa förhållanden på upp till 45 % uppnås. Almi Invest har investerat i företaget 3eflow AB som utvecklat tekniken.

Bakom tekniken står Erik Abbing som startade det Luleå baserade företaget 3eflow där han nu är vd. Hans familj är verksamma i VVS-branschen och där identifierade Erik ett problem som han bestämde sig för att lösa:

– De problem som uppstår med stillastående vatten i ledningar är välkänt fenomen inom VVS branschen. Att snabbt få fram vatten har en rad andra fördelar, bland annat rent hygieniska. Det här systemet minimerar därför legionellarisken. En annan viktig fördel är att tappvattensystemet blir vattenskadesäkert och dessutom förenklas individuell mätning och debitering, säger Erik Abbing, vd för 3eflow.

Med 3eflows systems uppgraderas ett vanligt tappvattensystem med intelligent teknik och förhindrar att vatten får stå stilla i rörledningarna. I normalläget är varmvattenledningen tom med 3eflows system. När en tappkran öppnas så kommer däremot varmvatten blixtsnabbt fram på mindre än en sekund om rörledningen är cirka 10 meter från centralen. Risken för vattenskador minskar också på grund av att rörledningar inte ständigt står vattenfyllda.

Sparar mycket energi
En annan stor och viktig fördel ur ett kund perspektiv är energibesparingen.

– Vi har tillsammans andra energiexperter använt data från Energimyndighetens undersökningar och gjort beräkningar som visat att en energibesparing under vissa förhållanden kan bli upp till 45 % för en slutkund som använder 3eflows tappvattensystem, säger Erik Abbing.

Om installationen dessutom görs i fastigheter med komfortkyla kan besparingen bli betydligt högre. Bland annat tack vare att vattenledningsrören töms efter varje spolning och därmed undviks värmeförlust då annars varmt vatten blir kvar och svalnar i rören. Vanligen sjunker t ex temperaturen i rör från 55 grader C till 38 Grader C på ca 15 minuter. Besparingen för en familj på fyra personer blir ca 1100-1200 kr/år. Lönsamheten i större fastigheter där flera lägenheter delar på samma flödesarmatur, pump etc. innebär att investeringskalkylen blir ännu bättre.

– Den här produkten har en stor potential och visar hur mycket som kan åstadkommas genom att addera intelligent teknik till befintliga system, säger Stefan Lundblom, Investment Manager Almi Invest.

För ytterligare information kontakta:
Erik Abbing, VD 3eflow; 070-264 47 78; erik@3eflow.com, se även företagets hemsida: www.3eflow.se
Stefan Lundblom, Investment Manager Almi Invest; 070-555 07 74; stefan.lundblom@almi.se
Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest; 076-880 88 10; maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk, möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.