2019-09-01 05:00Pressmeddelande

Växande intresse för investerarforumet A-match

Från vänster Patrik Bångerius, Karlstads universitet, UIf Green, Almi Invest Norra Mellansverige, Anna Lundmark Lundbergh, Almi Värmland, Per-Ola Eriksson, Nordea Värmland och Victor Isaksen, Sting Bioeconomy.Från vänster Patrik Bångerius, Karlstads universitet, UIf Green, Almi Invest Norra Mellansverige, Anna Lundmark Lundbergh, Almi Värmland, Per-Ola Eriksson, Nordea Värmland och Victor Isaksen, Sting Bioeconomy.

När A-match bjuder in för andra gången står startup-företagen i kö och intresset från investerare har varit stort redan innan anmälan öppnat. Idag blev det offentligt vilka nio företag som ska stå på scenen 19 november när det dags för den andra upplagan av A-match.

-Vi skulle kunna sammanfatta de utvalda bolagen i orden hälsa, hållbarhet och upplevelser och att de bygger på digitala lösningar. Det handlar mycket om att svara mot behovet av att göra aktiva, hållbara val både på bolagsnivå och som privatpersoner, säger Per-Ola Eriksson, ansvarig för Nordeas företagsmarknad i Värmland.

Idén om ett investerarforum lokaliserat i Värmland har hittills fått en respons som överträffat arrangörernas förväntningar.

- Almi Invest är en aktiv investerare med daglig närvaro i regionen. För oss är det viktigt att jobba nära andra professionella investerare, oavsett var de är stationerade i landet. A-match är ett bra forum för oss att både möta lovande tillväxtbolag och träffa starka investerare, säger Ulf Green, Fund Manager Almi Invest Norra Mellansverige AB

Första A-match fick mycket goda omdömen av deltagarna. Flera av de investerare som deltog i A-match i maj kommer också tillbaka i november. En av dem är Margareta Neld från Asynjor Invest/Asynjor Värmland.

- Det var hög kvalité på pitcherna och en intressant bredd när det gäller branscher och Asynjor Värmland gick in i ett av bolagen redan i somras. Det finns fem investmentbolag inom Asynjor-paraplyet och den här gången kommer flera av dem att vara på plats, säger Margareta Neld

Aktörerna bakom A-match har stort fokus på att få en bra blandning av kvinnor och män både bland pitchande företag och investerare. Något som inte hör till vanligheterna bland liknande event. 

- A-match ska vara en arena som är känd för sin mångfald både bland företagen som söker finansiering och de som letar efter idéer och människor att investera i, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland. 

Vid förra A-match var hela 30 procent av investerarna som deltog kvinnor och ambitionen är lika hög inför 19 november. När det gäller mångfald bland bolagen kommer den här gången fem av bolagen från Värmland och fyra från andra delar av Sverige. Två av bolagen har kvinnor som ägare och ett har ägare med utländska bakgrund.

Fakta

A-match äger rum 19 november på Karlstads universitet.

Bakom A-match står Almi Värmland, Almi Invest, Karlstads universitet, Sting Bioeconomy och Nordea.

Företagen som söker kapital är: Aholic, Arexor, Happie Nation, Mooringo, QBIM, Soundafi, Stromder, The Loop Factory och Wood Tube

Läs mer om företagen på https://www.amatch.org/amatch/foretag

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh