2015-04-29 07:30Pressmeddelande

Verktyg minskar risken vid utveckling av nya läkemedel

null

Kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel kan bli gigantisk. Det finns också en stor osäkerhetsfaktor under hela utvecklingsprocessen. Det här gör alla finansiella investeringar i nya läkemedel till högriskprojekt. Göteborgsbolaget Captario har utvecklat ett unikt verktyg som med avancerad simulering beräknar och identifierar riskfaktorer på ett tidigt stadium. Almi Invest har investerat i företaget.

Trots att osäkerheten och därmed riskerna är så stora vid utveckling av nya läkemedel saknas det idag bra analysverktyg för riskminimering. Captario, med säte i Göteborg, har utvecklat ett unikt designverktyg, Captario SUM. Med hjälp av verktyget kan robusta utvecklingsplaner skapas vid utveckling av ett nytt läkemedel. Det här är ett oerhört viktigt arbete som alltid måste utföras, men kvalitén på analysarbetet kan göra en skillnad på 10-tals och ibland 100-tals miljoner dollar.

– Tack vare en genomtänkt metodik säkerställer Captario SUM att projektet är grundat i kundens behov och att programmet i varje utvecklingsfas har fokus på det som krävs för att nå lansering. Med hjälp av avancerad simulering kan projektet pröva alternativa utvecklingsvägar till lansering och få omedelbar feedback om alternativens värde och risk. Sammantaget kan härmed intäkterna ökas vid en lansering samtidigt som tiden och kostnaderna kan minskas. Bakom företaget finns förutom en bra produkt även ett team med gedigen kunskap och erfarenhet från läkemedelsbranschen, säger Christian Björkman, Investment Manager Almi Invest.

Drygt 12 000 pågående läkemedelsprojekt

Globalt finns det i dag över 3 200 företag som bedriver läkemedelsprojekt på utvecklingsstadiet och totalt sett pågår uppemot 12 300 läkemedelsprojekt mellan faserna preklinik och marknadslansering. Bortfallet är stort. Av 25 projekt som startar den prekliniska fasen når endast 1 marknaden[1]. Den genomsnittliga kostnaden för att få fram denna produkt är, om man räknar med de projekt som inte når marknaden, i storleksordningen 4 miljarder USD[2]. Investering i projekten görs i steg där varje steg designas för att minska osäkerheten. Allteftersom osäkerheten minskar, ökar investeringens storlek. Konsten är att balansera investeringens storlek mot befintlig risk, planerad riskminskning, kvarvarande tid till lansering och intäktsförväntningar. Hittills har det saknats verktyg som enkelt utvärderar olika utvecklingsplaner mot varandra och stimulerar till kreativa lösningar som förbättrar balansen mellan värde och risk.

– I vårt verktyg framgår hur projektets risker fördelas över kommande utvecklingsfaser och dessutom finns projektets värde invävt över hela dess livscykel. Därmed kan man designa en utvecklingsplan som på effektivast sätt tar företaget och läkemedelsprojektet till en eventuell produktlansering. Medvetenheten om samspelet mellan värde och risk är kritisk för framgång. Sammantaget leder det till en minskad kostnad per lansering och ett ökat portföljvärde för bolagets utvecklingsprojekt, säger Johannes Vänngård, vd Captario.

100 000 simuleringar

Verktyget Captario SUM hjälper användaren att skapa och optimera en utvecklingsplan med rätt balans mellan värde och risk. Det sker bland annat med hjälp av avancerad simulering där olika scenarier kan spelas ut mot varandra. Programvaran exekverar en plan över 100 000 gånger genom simulering på bara några sekunder. Det här ger användaren en bra analys över t.ex. förväntad kostnad per fas, sannolikheter att lyckas/misslyckas och en indikation på var de stora riskerna ligger som också måste minskas. Konceptet med Captario SUM är i princip applicerbart på andra industrier där det finns många komplexa parametrar att ta hänsyn till och där möjligheten till en hög ROI är förenad med stora risker. Med viss utveckling skulle Captario SUM därmed kunna användas inom branscher som t ex Generika, MedFood, Olja och Gas.
[1]

[1] http://cmr.thomsonreuters.com/pdf/cmr-fb-exec-2014.pdf

[2] http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2013/08/11/the-cost-of-inventing-a-new-drug-98-companies-ranked/

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Christian Björkman, Investment Manager Almi Invest tel +46 70-636 45 12 christian.bjorkman@almi.se

Johannes Vänngård, vd Captario tel: +46 70-695 83 12 johannes.vanngard@captario.com

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.