2019-11-19 12:00Pressmeddelande

Vinnare av Norrbottens näringslivspris 2019


Vid regionfullmäktiges möte i Luleå tisdagen 19 november tilldelades priserna för Norrbottens
miljöpris och näringslivspris, ett samarbete mellan Almi Företagspartner Nord och Region Norrbotten. Se separat pressmeddelande från Region Norrbotten rörande Norrbottens miljöpris.

Norrbottens näringslivspris

Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris tilldelades i år Explore the North AB. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Motivering:

Med insikten om attraktionskraften i vår nordliga miljö har Sara Ljunggren och Johan Väisänen satt norrbottniska resmål som Lannavaara, Särkimukka och Tärendö på världskartan. Genom en unik marknadsbearbetning har man byggt upp ett lojalitetsbaserat samarbete med reseagenter världen över.

Förutom ett internationellt kundunderlag har Sara och Johan även skapat arbetstillfällen. Som glesbygdsföretag har de insett vikten av att ta tillvara alla tillgängliga resurser och därmed skapat en arbetsplats präglad av etnisk mångfald och jämställdhet. Paret drivs av viljan att ständigt förbättra verksamheten och framtidsvisionerna inkluderar övertagande av destinationer samt etablering av gränsöverskridande verksamhet i Norge och Finland.

Sara och Johan är stimulerande förebilder som visar på professionellt företagande och god etik - därför erhåller de Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2019.

 

Kontaktpersoner

Namn: Johan Väisänen
Titel: VD/Grundare, Explore the North
Telefonnummer: 070-626 19 09

Namn: Annika Holmström
Titel: Affärschef, Almi Företagspartner Nord
Telefonnummer: 0920-379 21, 070-693 79 21

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.