2022-09-13 14:18Pressmeddelande

Vinnarna av årets SKAPA-pris för Uppsala län är korade

På bild: Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala, Linus Bosaeus, Rarity Bioscience AB, Lei Chen, Rarity Bioscience AB, Helena Amiley, Minolei Cosmetics, Emma Filipsson, Minolei Cosmetics, Göran Enander, Landshövding.  På bild: Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala, Linus Bosaeus, Rarity Bioscience AB, Lei Chen, Rarity Bioscience AB, Helena Amiley, Minolei Cosmetics, Emma Filipsson, Minolei Cosmetics, Göran Enander, Landshövding.

Årets SKAPA-pris tillfaller Rarity Bioscience AB, med  Lei Chen i spetsen. Årets SKAPA-talang, priset för unga innovatörer, tilldelas Helen Amiley, för varumärket Minolei Cosmetics. Vinnarna kommer att representera Uppsala län i den nationella SKAPA-tävlingen i Stockholm den 10:e november.

 

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina uppfinningar.

 

Årets regionala SKAPA-pris tilldelas:

Lei Chen, Rarity Bioscience, för en ny ultrakänslig teknik för att detektera små mutationer i DNA-prover. Testet möjliggör snabb upptäckt av återfall i cancer och kan användas för att optimera patienternas behandling.

 

Årets regionala ‘SKAPA-talang för unga innovatörer’-pris tilldelas:

Helena Amiley, Minolei Cosmetics, för unikt högabsorberande makeup-produkter med avancerad formula. Produkterna ger ett hållbart och högabsorberande resultat.

 

Priset delades ut av Uppsala läns landshövding Göran Enander den 13 september 2022

kl. 11.00 på Uppsala slott. Den nationella finalen äger rum i Stockholm den 10 november.

 

Juryn för SKAPA-priset i Uppsala län består av Anna Bondeson (ordförande), Anette Widén, Almi Företagspartner Uppsala AB, Christel Benfalk, Länsstyrelsen Uppsala, Kjell Magnusson, Uppsala Idé-och Uppfinnarförening samt Olle Jonsson, pensionerad rådgivare, Almi företagspartner Uppsala AB

 

Se livesändningen från Uppsala slott här
Presentationsfilm om Rarity Bioscience AB här

Presentationsfim om Minolei Cosmetics här


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Ywonne Bölja
Marknad & Kommunikation, Almi Uppsala
Ywonne Bölja