2022-09-20 08:15Pressmeddelande

Vinnarna av årets SKAPA-pris för Värmland är utsedda – media bjuds in till prisutdelning

Bild av vinnarna av SKAPA priset i Värmland

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris. Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag vars affärsidéer möter behov av ökad säkerhet inom industrin samt hållbart odlande. Prisutdelningen äger rum den 22 september kl. 14-15 på residenset i Karlstad och media bjuds in att delta.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris och har delats ut årligen i över 30 år. Priset delas ut på länsnivå och på nationell nivå. Syftet med priset är att uppmärksamma och ge ekonomiskt stöd åt idérika personer så att de kan fortsätta att utveckla sina uppfinningar.

Årets länsvinnare av SKAPA priset är: DIRI Safety Solutions

Melinda Persson, vd, DIRI Safety Solutions har utvecklat en lösning som svarar mot ett komplext problem i industrin och kan undvika allvarliga personskador och till och med rädda liv.

Årets länsvinnare av SKAPA talang för unga innovatörer är: Allgreen Hydrofarming

Olof Guldbrandsson, vd, Allgreen Hydrofarming har skapat en affärsmodell för hållbar hydroponisk odling för skolor. Eleverna får bokstavligen följa tillväxten, får nya kunskaper och inspireras av att tänka hållbart. 

Prisutdelning på residenset

Priset delas ut av Värmlands landshövding Georg Andrén den 22 september kl.14-15 på residenset i Karlstad. Media bjuds in att delta. Vid prisutdelningen delar SEB-banken också ut ett hederspris. De regionala vinnarna kommer att representera Värmland vid den stora riksfinalen i Stockholm den 10 november.

Som samarbetspartner till SKAPA-tävlingen ansvarar Almi för den regionala uttagningen. I årets juryarbete har representanter också deltagit från Karlstad Innovation Park, Compare, Drivhuset, Karlstad Universitet, Nyföretagarcentrum och Region Värmland.

Om SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

www.stiftelsenskapa.se

För ytterligare information, kontakta:

Martin Bergstrand, rådgivare på Almi och ordförande länsjury SKAPA-priset i Värmland, martin.bergstrand@almi.se, 070-680 48 80

Anna Lundmark Lundbergh, vd och presskontakt Almi Värmland, anna.lundbergh@almi.se,  070-814 93 77

DIRI Safety Solutions, Melinda Persson, melinda@diri.se, 076-408 88 92, https://diri.se

Allgren Hydrofarming, Olof Guldbrandsson, olof@allgreenhydro.se, 076-843 02 96, https://tubesprout.se/Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh
Hanna Grevillius
Kommunikatör, Almi Värmland
Hanna Grevillius