2015-11-06 08:55Pressmeddelande

Vinnarna av Sveriges största uppfinnarpris utsedda

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingspris, är innovatören Roger Gustavsson från Västernorrlands län. Han har utvecklat en avfuktare för hydrauliksystem och fick ta emot årets SKAPA-pris på 500 000 kr från prisutdelaren Håkan Lans under Innovationsgalan som arrangerades av Stiftelsen SKAPA i Victoriahallen på Stockholmsmässan den 5 november.

- Årets pristagare visar på stor innovationsanda. Fukt i hydraulsystem orsakar många problem som isbildning, rost och nedbrytning av oljan. Roger Gustavsson har utvecklat ett system som med hjälp av maskinens befintliga luftkonditioneringssystem kyler och kondenserar bort fukten innan den når oljetanken säger Minoo Akhtarzand nyvald ordförande för Stiftelsen SKAPA. Hon är landshövding i Jönköpings län och djupt engagerad i innovationsfrågor.

- Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA Utvecklingspris delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter Minoo Akhtarzand.

Andrapristagaren av SKAPA Utvecklingspris är Anki Malmborg Hager från Skåne län som fick 50 000 kronor för hennes metod att genomföra djurfria allergitester. Hennes patenterade metod är baserad på mänskliga celler och mäter reaktionen hos 200 gener vid exponering för en eventuellt allergiframkallande substans.

Vinnarna i SKAPA Utvecklingspris har tagits fram bland länsvinnarna som efter en uttagningsprocess i alla län förklarats som länsvinnare. En prisutdelning har skett i varje län.
Almi Företagspartner har spelat en stor roll i arbetet med att utse länsvinnare. Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1985-1996, "SKAPA Framtidens Innovatör".
Första pris, på 75 000 kr, delades ut till Christoffer Hamin och Viktor Prim från Gävleborgs län för deras spårledningsmätare som gör det möjligt att förutse felaktiga rödljus för tåg.

Andra priset, på 50 000 kr, gick till Robin Sandberg och Anders Hedborg från Hallands län för deras detektor för farliga och oönskade föremål vid skörd.

Ett tredje pris på 25 000 kr delades ut till Jonas Arvidsson, Marcus Andersson, Erik Barrefors och Eric Franklin från Västra Götalands län för deras molnbaserade access- och passagesystem.
Syftet med utmärkelsen "SKAPA Framtidens Innovatör" är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en satsning av VINNOVA.

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond, Patent- och registreringsverket och Tillväxtverket
www.stiftelsenskapa.se

För mer information, kontakta:
Bo Hallgren, projektledare för SKAPA, 070-665 04 83, bo.hallgren@telia.com


JURYNS MOTIVERINGAR

Om utnämningen av Roger Gustavsson från Västernorrlands län, vinnare av SKAPA Utvecklingspris 500 000 kr:

Fukt i hydraulsystem orsakar ett flertal problem såsom isbildning, viskositetsförändringar, rostbildning och förtida nedbrytning av oljan. Roger Gustavssons metod för att avfukta hydraulikolja behöver varken tillsatser eller regelbunden tillsyn. Genom att kyla och kondensera bort fukten innan luften förs till hydrauliktanken, med hjälp av arbetsmaskinens befintliga AC-system eller ett Peltier element skapas ett i det närmaste underhållsfritt system.
Den kommersiella potentialen mycket stor eftersom hydraulsystem används i många sammanhang, till exempel i entreprenadmaskiner.

Om utnämningen av Anki Malmborg Hager från Skåne län, vinnare av SKAPA Utvecklingspris 50 000 kr:

Kosmetikaproducenter kan idag inte lansera några nya ingredienser eftersom de djurbaserade allergitester som traditionellt har använts numera är förbjudna.
Anki Malmborg Hagers patenterade metod är baserad på mänskliga celler och mäter reaktionen hos 200 gener vid exponering för en eventuellt allergiframkallande substans. Genprofilen ger en möjlighet att klassificera substansen som allergiframkallande eller inte. Metoden kommer att ersätta djurförsöken. Den kommersiella potentialen är mycket stor eftersom djurförsök allt mer fasas ut.

Om utnämningen av Christoffer Hamin,och Viktor Prim från Gävleborgs län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 75 000 kr:

Sänkning av hastighet i järnvägstrafiken p.g.a. signalfel orsakade av att räls kortsluts utan att ett fordon befinner sig på spårområdet orsakar stora problem.
För att en spårledning ska kunna visa grönt ljus för kommande tåg ska den ha en viss spänning. När ett fordon befinner sig på denna spårledning kommer fordonets axlar att kortsluta spårledningen och rött ljus visas för nästa tåg. Genom att mäta spänningen och resistansen över skarvarna mellan spårledningarna på rälsfordon kommer man att kunna se påbörjan av spänningsfall och då larma till infrastrukturägare med GPS position var överledningen sker. Infrastrukturägaren kan då avhjälpa felet innan spänningen hinner sjunka till röd signal.

***
Om utnämningen av Robin Sandberg och Anders Hedborg från Hallands län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 50 000 kr:

Varje år dör 2000 kor när de äter aluminiumburkar som bilister kastat ut när de passerat fält. Aluminiumburkar krossas lätt vid skörd och blir då små flisor som korna äter vilket leder till att tarmar skärs upp och djuret dör.
Lösningen innebär att en sensor placerad framför tröskan analyserar terrängen framåt för att hitta föremål som aluminiumburkar, brunnslock, djur med mera. När något detekterats skickas en signal till tröskans orienteringssystem. Tröskan höjs och GPS-positionen lagras. Föremålet kan samlas in eller identifieras sedan tröskningen avslutats.

Om utnämningen av Jonas Arvidsson, Marcus Andersson, Erik Barrefors och Eric Franklin från Västra Götalands län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 25 000 kr:

Hantering av tillträden/accesser är tidskrävande och kostsam hos företag och organisationer. Istället för nyckelkort eller taggar erbjuder detta system en molnbaserad smartphonelösning. Systemet förvandlar företags befintliga passagesystem till ett smart sådant där access skickas via en molntjänst till avsedd smartphone med vilken dörren eller grinden kan öppnas. Marknaden för access- och passagesystem är växande där kunder ser ökat behov av säkerhet. Eftersom systemet är skalbart kan det användas i både små och mycket stora byggnader. Marknadspotentialen är därför stor.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.