2014-06-27 09:53Pressmeddelande

Webblösning kapar kostnader vid komplexa upphandlingar

null

I Sverige genomförs upphandlingar för hundratals miljarder kronor per år. Enbart inom offentlig sektor upphandlas varor och tjänster för 550 miljarder kronor. Situationen är liknande i andra EU länder med många komplexa upphandlingar och ett stort behov av att förenkla upphandlingsprocesserna och få ned kostnaderna. Almi Invest har investerat i ProposalsFactory AB som tagit fram en innovativ lösning för kravhantering och elektronisk upphandling.

För upphandlingar av komplexa lösningar både inom både privat och offentlig sektor har det vuxit fram ett ekosystem med ett stort antal aktörer. I Sverige finns det hundratals konsultbolag som stödjer upphandlande bolag och organisationer samt en handfull leverantörer av IT-verktyg som underlättar upphandlingsprocessen. Ett bolag som tagit ett nytt grepp inom detta område är ProposalsFactory som i sin lösning kan hantera både kravhantering och elektronisk upphandling i ett och samma verktyg.

Webbaserad lösning som ökar kvaliteten i upphandlingar

Det som är unikt för ProposalsFactory lösning är att verktyget kan användas från formulering av första kravet tills dess ett kontrakt har förhandlats och tecknats med vald leverantör. Tjänsten levereras via webbläsare och kan anpassas till kundens upphandlingsprocess och grafiska profil. Alla steg hanteras i verktyget, inklusive utvärdering av anbudssvar och förhandling med potentiella leverantörer. Till skillnad från sina konkurrenter har bolaget valt att fokusera på behoven hos upphandlingskonsulter som med hjälp av verktyget kan erbjuda en mer komplett lösning till sina kunder.

– Våra kunder förväntar sig att vi tillhandahåller marknadens bästa konsulterbjudande inom kravställning och upphandling. Vi har inlett ett samarbete med ProposalsFactory för att utveckla vårt erbjudande och vi kan nu också tillhandahålla vår upphandlingsmodell förpackad i deras webbaserade verktyg, säger Johan Kyllerman, VD på Procure It Right (PIR). PIR är ett managementkonsultbolag inriktat mot inköp som driver ett stort antal upphandlingar inom flera olika kategorier varje år, och hjälper sina kunder med strategiskt, taktiskt och operativt inköp. Läs mer på www.procureitright.com.

ProposalsFactory deltog under 2013 i Born Global programmet som är till för att stödja unga tillväxtföretag.

– Jag har haft möjlighet att följa bolaget som coach. Under denna period har bolaget identifierat sin Product/Market fit vilket är en förutsättning för en skalbar affärsmodell, säger Tarja zu dem Berge, Investment Manager och Fund Manager på Almi Invest med regionalt ansvar för Småland & Öarna.

Kapar kostnader

Genom att förenkla samverkan mellan olika individer i en upphandlingsprocess och få ned graden av komplexitet i samband med upphandlingar kan tid sparas och kostnader reduceras.
– Vi kan förenkla och förbättra kvaliteten i den tjänst som ett upphandlingskonsultbolag erbjuder sina kunder. Med vårt verktyg kan de helhjärtat fokusera på att vässa sin upphandlingskompetens och vara trygga i den kvalitetssäkring och kontroll verktyget erbjuder, säger Carl Piva, grundare och VD på ProposalsFactory.

För ytterligare information kontakta:

Tarja zu dem Berge, Investment Manager/Fund Manager, Almi Invest
+46 73-024 43 08
tarja.berge@almi.se

Carl Piva, vd ProposalsFactory AB
+46 70-982 06 00
carl.piva@proposalsfactory.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest,
tel +46 76-880 88 10
maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.