2014-05-23 14:36Pressmeddelande

Ytterligare tio kvinnor redo för nya styrelseuppdrag i värmländska företag

null

Värmländska näringslivet har fått ett tillskott med ytterligare tio välutbildade kvinnor i styrelsearbete
- Under ett års tid har de deltagit i Styrelsekraft, som är ett av Sveriges mest välmeriterade styrelseprogram för kvinnor.

Kvinnor vill ingå i styrelser för att påverka företagens resultat
Vid dagens avslutning fick deltagarna ta emot diplom som bevis på att de genomfört utbildningen. Till denna andra programomgång antogs tio kvinnor och just nu pågår en tredje omgång med tio deltagare. Totalt, inklusive tidigare omgångar, kommer näringslivet att ha tillgång till 36 kvinnor som har deltagit i Styrelsekraftprogrammet och som är väl rustade för att vara med och bidra till utvecklingen i företag. Undersökningar visar att jämställda ledningsstrukturer, aktivt styrelsearbete och externa ledamöter är bra för företagens utveckling och att dessa företag uppvisar ett bättre resultat. 

Dessa 10 kvinnor har rekommenderat 100 kvinnor
Vi kan göra skillnad. Tänk om fler tänkte så! Då skulle vi i Värmland snart toppa listan med företag med en eller flera kvinnor i styrelsen. Idag har enbart ett av fem bolag en eller flera kvinnor i sin styrelse. Ytterligare 100 företag med en eller flera kvinnor skulle placera oss över rikssnittet. Ett av deltagarnas mål i den här omgången har varit att på ett aktivt sätt synliggöra och rekommendera varandra och övriga kvinnor i olika sammanhang. Det kan vara för nya styrelseuppdrag, jobb, som föreläsare eller medverkan i diverse arrangemang. Detta som ett led i att snabba på utvecklingen till ett mer jämställt näringsliv. Att detta behövs, bekräftas av Bisnodes nyligen publicerade undersökning, som placerade Värmland på en jumboplats när det gäller antal kvinnor som vd:ar. Som ett av 33 mätbara mål har Region Värmland fastlagt i Värmlandsstrategin att andelen kvinnor i värmländska styrelser ska öka, vilket också ökar trycket på en förändring.

 Så här tycker några av deltagarna som gått programmet:
- Det finns så mycket gott i att ett bolag har externa styrelseledamöter. Vikten av att ha olikheter i styrelsen kan inte nog poängteras och jag har fått insikt i att styrelsen bör anpassas utefter företagets utveckling och behov. Alla styrelser borde fråga sig ”Vad behöver företaget den kommande tiden? Vilka kompetenser har vi och vilka behöver vi för att utveckla företaget?”, säger Nina Engdahl, vd för Attityd i Karlstad AB.

- Jag har fått ett väldigt bra nätverk och en mycket bra mentor. Mentorn har bidragit med insikten om att skaffa en extern kraft till den egna styrelsen. Jag har också fått en påminnelse om de utmaningar och glädjeämnen man kan möta i en styrelse. Dessutom har jag nu ökad kunskap om hur jag ska hantera skeden när det är ekonomiskt tufft eller å andra sidan när företaget utvecklas bra och behöver växa, säger IngMarie Junler, vd för Vildmark i Värmland AB.

Fakta om programmet
Styrelsekraft är instiftat av regeringen för att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i företagsstyrelser. Deltagarna får en personlig mentor och ett utbildningsstipendium på 12 500 kronor. De får också tillgång till ett ovärderligt nätverk. Målet är att öka kunskapen om styrelsearbete för att utveckla den egna styrelsen men också att öka kunskapen om styrelsearbete för externa uppdrag. Programmet drivs av Almi Företagspartner.

I årets program har deltagit:
- Pernilla Bosdotter Nykvist, vd, Platea AB
- Nina Engdahl, vd, Attityd i Karlstad AB
- Kristin Nilsson, vd, Swede Rehandling Systems AB
- Annalena Hultman, Moderaterna
- Ingrid Ivars, marknadschef, Mirka Scandinavia
- IngMarie Junler, vd, Vildmark i Värmland
- Angela Nilsson, vd, Agaspo AB
- Lena Sterwe-Bergström, vd, Hotel Frykenstrand
- Ulrika Obstfelder Peterson, vd, Värmlands Folkblad AB
- Maria Åhgren, vd, Best Western Hotel Årjäng

På bilden saknas Pernilla Bosdotter Nykvist, Angela Nilsson och Annalena Hultman. På bilden syns i mittersta raden längst till höger Almis vd Anna Lundmark Lundbergh. 

För mer information kontakta:
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner, tel 0708-14 93 77

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.