Styrelsekartläggningen 2023

Hela Styrelsekartläggningen 2013-2023, Almi Företagspartner 2023 Könsfördelning i styrelsesammansättning och företagsprestation över tid, Malmström/Wincent, LTU 2022