2020-08-18 12:11Pressmeddelande

Almi har ökat medarbetarnas engagemang mest

Brilliant Awards - Greatest change journey

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future prisar nu de arbetsgivare som gjort den största positiva utvecklingen i sitt medarbetarengagemang under det gångna året. Utmärkelsen ”Årets förändringsresa” är baserad på data från 150 företag och 240 000 svar. Nu står det klart att Almi är den arbetsgivare som lyckats öka sina medarbetares engagemang mest.

Jag är riktigt stolt över att vi får ta emot Brilliants utmärkelse ”Årets Förändringsresa”. Under flera år har HR-teamet strategiskt arbetat med projekt som bidragit till ett ökat engagemang och att frigöra våra medarbetares fulla potential. Utmärkelsen är ett fint bevis på att vi lyckats och något hela Almi-koncernen kan glädja sig åt när vi fortsätter arbeta med våra kunder inom företagslån, investeringar och affärsutveckling, eller som stabsstöd i komplexa frågor, säger Eva Ottne, HR-direktör på Almi. 

Brilliants data visar att stolta medarbetare effektiviserar verksamheten och att engagerade medarbetare levererar 22 procent högre lönsamhet. Brilliant Awards – Employee Experience 2020 prisar de arbetsgivare som mellan 2018 och 2019 gjort den största positiva utvecklingen av sina medarbetares engagemang. En engagerad medarbetare kan definieras som någon som är känslomässigt involverad, passionerad och stolt över sin arbetsgivare.

Brilliant mäter och analyserar löpande medarbetar- och kundupplevelser. Vår data ger gång på gång insikter om att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden. Almis vinst i ”Årets Förändringsresa” visar att de under det gånga året gjort ett stort arbete för att utveckla sina medarbetares engagemang och frigöra deras fulla potential. Vår data visar att medarbetarna på Almi upplever en stark företagskultur som engagerar, har en bra arbetsmiljö och är positiva till sina kollegor och stämningen mellan dem, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future.

Utmärkelsen ”Årets Förändringsresa” baseras helt på organisationernas egna medarbetarundersökningar som gjorts internt och är medarbetarnas egen uppfattning av organisationen som arbetsgivare.

Topp tre i ”Årets förändringsresa” är:

  1. Almi
  2. Svevia
  3. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.