2020-04-15 06:05Pressmeddelande

Almis Östersundskontor firar 15 år

Östersundskontoret

I år är det 15 år sedan Almis låneavdelning etablerades i Östersund. Kontoret har bland annat växt från 15 till drygt 40 heltidstjänster under åren.

 

2005 tog regering beslut om försvarsnedläggningar i olika delar av landet. I samband med det beslutades om utlokalisering av statliga myndigheter och personal, däribland Almi. Nedläggningen av regementet möjliggjorde att totalt 15 verksamheter flyttade hela eller delar av sin verksamhet till Östersund.

 

- Regeringen beslutade att Almi skulle utlokalisera drygt 20 personer till Östersund. Vi tog då beslutet att flytta upp den låneadministrativa verksamhet som nyligen hade etablerats i Stockholm. Det fanns viss skepsis inom koncernens dotterbolag att den nya enheten inte skulle fungera lika bra som den som redan var etablerad i Stockholm. Vi bestämde oss för att vi skulle överträffa förväntningarna. Under en period från april till augusti 2005 fylldes kontoret på tills vi var fulltaliga med 15 medarbetare. Idag 15 år senare är vi drygt 40 personer på kontoret i Östersund, säger Roland Falkdalen, upphandlingschef.

 

I Östersund kommer antalet arbetsplatser under 2020 utökas med cirka 15 personer. Det innebär att man personalmässigt växlar upp från ett normalläge på 42 anställda till beräknade 65 personer fram till hösten. Dessa kommer att bestå av tillfälligt korttidsanställda så länge coronakrisen pågår. Anledningen är det mycket höga arbetstrycket med hanteringen av våra krediter men även krav på ökade kontroller av våra krediter.

 

Almis låneadministration var den första verksamheten på plats i Östersund efter regementsnedläggningarna. Under de gångna 15 åren har man arbetat målmedvetet för att utöka med ytterligare koncerngemensamma tjänster.
- Det har resulterat i att vi förutom låneadministration (med volymer som nu är tredubblade), även sköter hela koncernens obeståndshantering, bokföring, bokslut och samtlig fakturahantering. Nya koncernövergripande funktioner som har tillkommit är upphandlingschef, compliance officer och koncernens projektcontroller, säger Roland Falkdalen.

- Av de 15 som checkade in under våren och sommaren 2005 är fortfarande sex personer kvar på moderbolaget och två verksamma på ett dotterbolag. Det har funnits goda möjligheter att göra karriär inom företaget och då trivseln och stämningen på kontoret hela tiden varit fin har många gärna stannat kvar. Almi är en stabil och bra arbetsgivare. Personligen har jag verkligen uppskattat att ha mina kollegor över hela landet, det har gett mig en bra helhetsbild av hur Almi verkar från norr till söder i Sverige, säger Margareta Ekberg Jonsson, som varit med från starten och är nybliven kreditspecialist på Almis moderbolag.

För ytterligare information:

Roland Falkdalen, upphandlingschef: 070-590 83 37

Lars Mårdbrant, informationsdirektör: 070-314 34 34


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.