2023-09-05 10:15Pressmeddelande

Almis VD Britta Burreau har gått bort

Det är med stor sorg som Almi AB meddelar att vd Britta Burreau har gått bort efter en kort tids sjukdom. Hon blev 59 år.

Brittas engagemang för Almis verksamhet sedan hon tillträdde som VD 2020 kommer att vara ett bestående minne. Med sin breda erfarenhet har hon spelat en nyckelroll för Almis framgångar och för att stödja små och medelstora företag i Sverige. Under Brittas ledarskap, har Almi genomgått flera positiva förändringar och sett en ökad tillväxt i antalet företag som har fått finansiering- och affärsutvecklingsinsatser. Hon har varit en förespråkare för jämställdhet, mångfald och hållbarhet inom organisationen och i det bredare näringslivet.
Hennes vision och drivkraft har haft en stor inverkan på företaget och de människor hon har arbetat med.


- Vi sänder våra djupaste kondoleanser till Brittas familj och vänner i denna svåra tid.
Almi kommer att fortsätta arbeta med det driv och den passion som Britta
inspirerade oss med, och hennes arv kommer att leva vidare genom de framsteg och
framgångar vi uppnår framöver, säger styrelseordförande Cecilia Daun Wennborg.
 

Jan Sinclair tillträdde som tf vd den 1 augusti och fortsätter att säkerställa en fortsatt stabil drift av företaget tillsammans med koncernledningen. Rekrytering av en permanent efterträdare inleds omedelbart.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Daun Wennborg
Styrelseordförande

HR- och Kommunikationsdirektör Sohana Josefsson
Sohana.josefsson@almi.se
Mob: +46-70-5089909


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi