2018-10-09 16:16Pressmeddelande

Bankchefer fortsatt optimistiska

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under resten av året. Man är också positiv till utlåningen under 2019, närmare 60 procent tror att utlåningen ökar nästa år. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Bankernas utlåning till företag ligger på en fortsatt hög nivå. För tredje kvartalet uppgav 45 procent av bankcheferna att utlåningen ökade och 45 procent uppgav en oförändrad nivå. Endast 10 procent uppgav en minskning.

Synen på den framtida utlåningen är fortsatt positiv. Över hälften av bankkontoren tror på en ökning under sista kvartalet 2018. På ett års sikt tror närmare 60 procent på en ökad utlåning.

49 procent uppger att lånen används till rörelsekapital som därmed är det största användningsområdet. 47 procent anger att lånen används till rörelsefastigheter.

Företagen utvecklas väl

Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten utvecklas.

69 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.

39 procent uppger att viljan att anställa ökat.

Positiva till konjunkturen på kort sikt. Negativa på lång sikt.

På kort sikt är det fler positiva än negativa i synen på konjunkturutvecklingen. För sista kvartalet i år uppger 24 procent att de tror på en positiv utveckling, 11 procent är negativa. För 2019 ser det annorlunda ut, då tror 22 procent på en positiv utveckling samtidigt som 50 procent tror att konjunkturen försvagas.

  • Utlåningen till företag ligger på en hög nivå och det finns en positiv tro om utvecklingen under 2018. Samtidigt får vi en varningssignal när hälften av bankkontoren tror att konjunkturen försvagas under 2019, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Åtta av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 4– 14 september 2018.

Läs Almis Låneindikator, september 2018, här »

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Ämnen: Almi

Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.