2018-04-18 09:56Pressmeddelande

Bankchefer tror på svagare konjunktur

 

Fler bankchefer är negativa än positiva till fortsatt konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

En ovanligt låg andel av bankcheferna tror på en positiv konjunkturutveckling. På ett års sikt tror 28 procent att konjunkturen försvagas jämfört med 24 procent som tror på en starkare konjunktur. På kort sikt, för årets andra kvartal, är antalet positiva ännu färre, bara 18 procent tror på en positiv konjunkturutveckling.

Utlåning till företag på fortsatt hög nivå

Trots lägre förväntan på konjunkturutvecklingen tror en majoritet av bankkontorscheferna på en fortsatt hög utlåning till företag. Under årets andra kvartal tror 55 procent att utlåning kommer att öka. På ett års sikt är bankcheferna ännu mer positiva då 67 procent tror på ökad utlåning.

  • Det är dubbla budskap. Men bankerna har ofta en övertro på kommande utlåning i den egna verksamheten. Man borde sänka förväntningarna då man samtidigt ser en avmattning i konjunkturen, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Det största användningsområdet för företagens ökade lånebehov är rörelsekapital och rörelsefastigheter.

Företagen utvecklas väl

Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets första kvartal.

61 procent uppger att företagen ökat sin omsättning.

38 procent uppger att viljan att anställa ökat.

17 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat.

31 procent uppger att viljan att starta företag ökat.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 5 – 21 mars 2018.

Läs Almis Låneindikator, mars 2018, här:

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.


Ämnen: Almi

Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.