2022-01-10 06:30Pressmeddelande

Bankerna fortsätter låna ut till företagen

Britta Burreau, vd och koncernchef AlmiBritta Burreau, vd och koncernchef Almi

Trots att allt fler bankchefer tror på en försämrad konjunkturutveckling har vartannat bankkontor ökat sin utlåning till företag. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi.

­Osäkerhetsfaktorerna och orosmolnen blir fler, inte minst på makroekonomisk nivå. Vi ser samtidigt att de flesta fortfarande har en optimistisk bild av framtiden, säger Britta Burreau, vd Almi.

Fler än tidigare tror på försämrad konjunktur

På kort sikt har andelen som tror på en försämrad konjunktur gått från tre procent i föregående mätning till 17 procent i denna mätning. I september månads mätning trodde 69 procent på en något eller betydligt förbättrad konjunktur på kort sikt, den siffran har sjunkit till 46 procent. På lång sikt tror elva procent på en försämrad konjunktur, jämfört med sju procent i föregående mätning.

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

Det är även färre som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I september månads mätning trodde 74 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 60 procent.

Vid en sammanvägning baserat på en indexering av frågorna tror 38 procent på en ökning av utlåningen och en förbättrad konjunktur på lång sikt. Det är färre än i tidigare mätning, men ändå klart fler än de som har motsatt uppfattning. De flesta bedömer att läget kommer att vara oförändrat.

Almis uppdrag är att komplettera bankernas utlåning och stimulera framväxten av bärkraftiga och hållbara företag. Det är extra viktigt när osäkerheten ökar och det blir svårare för företag att finna finansiering, säger Britta Burreau.

Ökad omsättning

Två av tre bankchefer bedömer att företagens omsättning har ökat jämfört med föregående kvartal. Andelen bankchefer som bedömer att omsättningen har minskat är fortsatt låg. Vad gäller antalet anställda bedömer strax över hälften av bankcheferna att det är oförändrat, medan 41 procent anser att antalet anställda har ökat.

Större andel utlåning till investeringar

I undersökningen framgår även att företagens ökade lånebehov till största del handlar om investeringar i rörelsefastigheter och maskiner eller inventarier. En stor andel av lånen har också gått till förvärv. Företagens lånebehov är som högst i bygg- och anläggningsbranschen samt i tillverkningsindustrin.

Något svårare att få lån

Andelen som bedömer att det är något svårare att få lån nu än i tidigare kvartal ökar. Vid en jämförelse med 2020 är det dock betydligt fler som bedömer att det har blivit lättare för företagen att låna pengar nu än det var då.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 22 november–2 december 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

För ytterligare information kontakta:
Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi, 070-870 63 00.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Relaterad media