2021-10-14 05:30Pressmeddelande

Bankernas utlåning till företag ökar

Britta Burreau, vd och koncernchef AlmiBritta Burreau, vd och koncernchef Almi

Tre av fyra bankkontor tror på en ökad utlåning under årets sista kvartal. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet bedöms öka mest. Det har också blivit lättare för företagen att få lån jämfört med förra året. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Bankernas utlåning ökade under årets tredje kvartal. Fyra av tio bankkontorschefer uppger en ökad utlåning. Gällande den framtida utlåningen är bankerna mycket positiva. Tre av fyra tror på en ökad upplåning under fjärde kvartalet. På ett års sikt är man ännu mer positiv då nio av tio bankkontor tror att utlåningen ökar. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel av bankkontoren som tror på en ökad utlåning.

Företagens lån används främst till rörelsefastigheter och investeringar i maskiner och inventarier. De branscherna där lånebehovet ökat mest är ”tillverkningsindustri” samt ”bygg & anläggning”.

Bankernas utlåning ökar och det är ovanligt många som ser optimistiskt på den kommande utlåningen. Undersökning visar en positiv inställning hos bankerna. Men det finns fortfarande många företag som har svårigheter till följd av pandemin, säger Britta Burreau vd Almi.

 

Vi hade ett stort tryck på vår verksamhet under pandemin och många företag har vänt sig till Almi under krisen både för rådgivning och finansiering. När de allmänna restriktionerna nu lättar är vi i en fas där det är fråga om en hållbar återuppbyggnad för många företag. Även då har Almi en viktig roll att fylla, säger Britta Burreau.

Stark konjunktur
Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks. Samma bedömning gör bankkontoren på ett års sikt då sju av tio bankkontor tror att konjunkturen stärks.

Företagens omsättning och vilja att anställa ökar
Bankerna ser en positiv utveckling hos företagen i närområdet. Sju av tio svarar att ortens företag ökat sin omsättning. Fyra av tio svarar att företagens vilja att anställa har ökat.

Lättare att låna
I jämförelse med 2020 har nu möjligheterna för företagen att få lån blivit bättre. Bankkontoren som uppger att det blivit svårare att få lån har minskat från fyra av tio i december 2020 till att ingen uppger att det blivit svårare i den nu genomförda undersökningen.

Om Almis utlåning
Under 2020 ökade Almis utlåning kraftigt, bland annat till följd av Brygglånet som lanserades i mars 2020. Under 2021 har Almis utlåning återgått till en mer normal nivå.

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 – 27 september 2021. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, oktober 2021, här »
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

 


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.